Raymond Johansen holder innlegg på seminar på OsloMets campus på Holmlia.

– Vi skal ikke undervurdere symboleffekten av at OsloMet er på Holmlia

Fredag 16. juni møttes Byrådet i Oslo, Bydel Søndre Nordstrand og OsloMet. – De som utdannes må kjenne byen, og da betyr det mye å være på Holmlia kontra å kun være i sentrum, sier byråd Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Jeg håper at det at OsloMet er på Holmlia blir bedre rustet til å jobbe med utfordringene i Oslo, sier Holmås Eidsvoll (SV). 

Hun forteller om hvordan lærere kan få «praksissjokk» når de er ute på Oslo-skolene. 

– Og særlig i deler av byen der det er levekårsutfordringer. Det at OsloMet nå er tettere på nå betyr kanskje at lærerne blir bedre rustet til å møte hverdagen på en skole utenfor sentrum også, sier Holmås Eidsvoll. 

Portrettbilde av Sunniva Holmås Eidsvoll.

Fremover håper Sunniva Holmås Eidsvoll at samarbeidet mellom Bydel Søndre Nordstrand og OsloMet vokser og at det utvikles mer kunnskap som kommunen og bydelen trenger. Foto: Pål Arne Kvalnes

– Jeg møtte en lærer som så meg

Sahaya Kaithampillai er masterstudent og prosjektleder for «Hvor er mine brødre?», et prosjekt som har som mål å få flere med flerkulturell bakgrunn til å se mulighetene innen høyere utdanning.

– Jeg droppet selv ut av videregående skole, flere ganger, så jeg forstår hva mange unge går gjennom. For hver gang man faller, blir det tyngre å reise seg. Jeg fullførte videregående til slutt fordi en lærer så meg, forteller Kaithampillai. 

Han opplevde at læreren stilte krav til han som andre ikke hadde gjort tidligere.

Sahaya Kaithampillai forklarer utfordringene med å rekruttere unge med minoritetsbakgrunn til høyere utdanning.

Sahaya Kaithampillai forklarer utfordringene med å rekruttere unge med minoritetsbakgrunn til høyere utdanning. Foto: Pål Arne Kvalnes

– Jeg tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Senere tok jeg arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning og fikk A på bacheloroppgaven. Og nå tar jeg masterutdanning ved siden av full jobb som barnehagelærer og prosjektet jeg leder. Veien til høyere utdanning begynte med å bli sett av en lærer. Og mitt ønske om å gjøre moren min stolt, som jeg opplevde at jeg tidligere hadde sviktet så mange ganger, sier han.

I innlegget sitt på seminaret snakket Kaithampillai om viktigheten av at OsloMet var til stede på Holmlia.

– Jeg vokste opp med en kameratgjeng som hadde dårlige karakterer og ingen motivasjon til å ta noe utdanning, forteller han. 

– På karakterkortet på ungdomsskolen stod det «lite godt», «lite godt», «lite godt». Da ser man på seg selv til slutt som «lite god» - og begynner å oppføre seg «lite godt».

Kaithampillai og vennene forbant aldri Bislett med høyere utdanning .

"You can't be what you can't see"

– Eneste grunnen til at vi dro til Bislett, var hvis vi skulle spise på Bislett Kebab. Ellers hadde vi ikke noe på Bislett å gjøre. Vi kjørte dit, spiste og dro igjen. Vi tenkte ikke på at Høyskolen i Oslo, som det het da vi var unge, lå vis-à-vis Bislett Kebab, sier han. 

Han mener OsloMet fortsatt er et fremmed sted for mange unge, særlig litt ut av sentrum. 

– Men ved at OsloMet nå også er på Holmlia, så er høyere utdanning kommet nærmere ungdommene som bor i bydel Søndre Nordstrand. Nå er det kanskje noe de i større grad kan se for seg. Som vi pleier å si i presentasjonene våre: "you can’t be what you can´t see".

Nå er OsloMet til stede på Holmlia og Kaithampillai mener det er veldig viktig for hvordan de unge tenker på universitetet og muligheten de har til å ta høyere utdanning. 

– Ikke bare sosialfag vi er interesserte i

OsloMet har jobbet med å rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til helse- og sosialfagene, men byråd for Arbeidspartiet, Usman Mushtaq, understreker at han er interessert i hele bredden av utdanninger ved OsloMet. 

– Det er ikke bare sosialfag vi er interesserte i her ute. Det som gjør OsloMets satsning her så viktig er at alle fakultetene er koblet på. Det er viktig for Oslo og det er viktig for Søndre Nordstrand, sier Mushtaq.

Portrettbilde av Usman Mushtaq.

– Jeg vokste opp på Stovner. Det hadde betydd utrolig mye om OsloMet eller Universitetet i Oslo var der ute den gangen, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Usman Mushtaq.

Mushtaq håper resten av Oslo og landet ser til dette samarbeidet for å skjønne hvordan man kan bruke hele byen. 

– Jeg håper andre universiteter får med seg dette og lar seg inspirere. For at det skal skje må også dette samarbeidet lykkes, sier han.

– Vi skal ikke undervurdere symboleffekten

Byrådsleder Raymond Johansen mener OsloMet er en forutsetning for at Oslo fortsatt skal kunne være i stand til å levere gode tjenester fremover. 

– Byen vår er kompleks. Vi trenger alle, også folk som har tatt en akademisk utdanning. Den symboleffekten med at OsloMet er på Holmlia skal vi ikke undervurdere, sier han. 

Johansen mener at det at OsloMet er til stedet i området vil kunne bidra til økt rekruttering fra nærområdet. 

– Nærhet til en kunnskapsinstitusjon gir betydning, understreker han.

– OsloMet skal være arbeidslivsuniversitetet 

– Noe av det kuleste vi gjør på OsloMet gjør er å sørge for at våre utdanninger og forskning er relevant for samfunnet rundt oss, sier rektor ved OsloMet Christen Krogh.

Christen Krogh (midten) snakker med dekan for Fakultet for samfunnsvitenskap, Oddgeir Osland (til venstre) og byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (til høyre).

Christen Krogh (midten) snakker med dekan for Fakultet for samfunnsvitenskap, Oddgeir Osland (til venstre) og byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (til høyre). Foto: Kamilla Brandal

Krogh ønsker at OsloMet skal være tett på praksis, og at OsloMets tilstedeværelse på Holmlia er et stort steg mot det. 

– Vi ønsker å være velferdsstatens universitet, vi ønsker å være arbeidslivsuniversitet. Vi ønsker å være det universitetet som hjelper til med å gjøre samfunnet bedre, sier han. 

Publisert: 19.06.2023 | Pål Arne Kvalnes