Bilde av Laurence Habib

– TKD vil bli enda mer attraktivt

Laurence Habib blir ny dekan på TKD fra august 2023. Med seg har hun lang fartstid fra fakultetet, og klare visjoner for hva som bør gjøres.

– Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er et utrolig spennende fakultet, med en unik bredde når det gjelder fagtradisjoner og akademiske perspektiver, fremhever Laurence.

Hun er meget imponert over hva ansatte og studentene får til, og vil bidra til å utvikle TKD videre i denne nye rollen som dekan. Laurence har før den nye jobben som dekan vært instituttleder på Institutt for informasjonsteknologi siden 2011. 

I starten vil Laurence bruke mest mulig tid på å bli kjent med de forskjellige fagmiljøene, og studentene ved TKD. 

Hun vil også legge vekt på å sikre medbestemmelse og effektivitet i de store prosessene som TKD er med på, som for eksempel strategiprosessen og campus-programmet, som for tiden er svært aktuelt. 

Tverrfaglighet en fordel i en verden i endring

– Hvilke utviklingsmuligheter har TKD?

– TKD har utviklet seg mye siden fakultetet ble dannet i 2011, med flere studieprogrammer, flere forskningsområder og mye innovasjon, inkludert pedagogisk innovasjon. 

– Jeg tenker at TKD har alle forutsetninger for å utvikle seg videre, og bli enda mer attraktivt for studenter, ansatte og samarbeidspartnere fra arbeidslivet, instituttsektoren og akademia.  

– Jeg ser også for meg at den iboende tverrfagligheten ved fakultetet vil være en stor fordel for at utdanningsprogrammene og forskningen skal fortsette til å være relevant i en verden i konstant endring. 

Prioriterer godt arbeids- og studiemiljø

– Er det noe spesielt du vil endre på eller utvikle på fakultetet? Hva bør det satses på?

– Jeg vil ikke gjøre noen store endringer med det første, men tenker at man skal fortsette å satse på et godt arbeidsmiljø for de ansatte og et godt studiemiljø for alle studentene. 

Arbeidslivsamarbeid blir viktigere

– Hvordan kan TKD få best mulig ressurstilgang og konkurransekraft med tanke på videre utvikling?

– Jeg har tro på at TKD vil fortsette å ha sunn økonomi ved å vedlikeholde kvalitet i utdanning, forskning, og innovasjon. 

– Jeg ser for meg at det gode samarbeidet som vi har med arbeidslivet vil bli enda viktigere fremover. 

– I tillegg ser jeg for meg at det internasjonale samarbeidet som er i gang med universiteter i utlandet vil styrke TKD sitt omdømme. 

En spennende reise

Laurence har trivdes veldig godt på TKD og på Institutt for informasjonsteknologi.

– Det har vært spennende å være med på sammenslåingen mellom to høgskoler, og på hele «reisen» fra høgskolen til universitet. 

– Det har vært mye endring gjennom årene, men en ting som ikke har endret seg er entusiasme og dedikasjon hos studenter og ansatte, som er både inspirerende og smittende. 

Økonom og informatiker

Laurence er utdannet siviløkonom fra EDHEC Business School i Frankrike, og tok deretter en MSc og en doktorgrad i Information Systems fra London School of Economics i Storbritannia. 

Etter noen år i næringslivet og i instituttsektoren innså hun at hun savnet høyere utdanning, og søkte blant annet en vitenskapelig stilling ved daværende Høgskolen i Oslo. 

– Jeg startet som førsteamanuensis, og ble etter hvert professor og senterleder, før jeg begynte som instituttleder ved TKD.

Mangfoldig, inkluderende og nytenkende miljø

–  Hva liker du best med OsloMet og TKD?

–  Jeg liker at OsloMet og TKD er et mangfoldig og inkluderende miljø, der utdanning og forskning går hånd i hånd. 

– Jeg liker også at OsloMet er et forholdsvis ungt universitet, der man ikke er redd for å tenke nytt, og satser på «krysspollinering» av ideer gjennom samarbeid på tvers av fagmiljøene. 

– Hva har vært viktigst for deg som instituttleder på Institutt for informasjonsteknologi?

– Det viktigste for har vært å bli kjent med mange dedikerte og inspirerende kollegaer og studenter, og gjennom vårt samarbeid, bidra til at kunnskap utvikles, anvendes og formidles på en måte som gagner samfunnet.

– Hva er du mest fornøyd med at dere har fått til på Institutt for informasjonsteknologi i perioden du har vært instituttleder der?

– Det er mye som har skjedd de siste årene, og det er veldig gledelig å se det flotte samarbeidet på tvers av faggruppene og forskningsgruppene, og mellom vitenskapelige ansatte og administrasjonen. 

– Dette har vært tydelig i alle de satsingene ved instituttet, inkludert AI-laben, Quantum-Huben, utviklingen av Technology and Society, og utviklingen av nye studieprogrammer – og også i alle aktiviteter og prosesser i hverdagen. 

Et sted hvor du kan være deg selv, utfordre deg og gjøre en forskjell 

–  Hva gleder du deg mest til?

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med mange nye og ikke så nye kollegaer og studenter, og til å bidra til at de føler at TKD og OsloMet er et sted der de kan være seg selv, utvikle seg og utfordre seg på en positiv måte, og et sted der de får muligheten til å gjøre en forskjell. 

– Hvordan blir det nye dekanatet?

– Rekrutteringen av prodekanene er så vidt i gang, og det er derfor umulig å si. 

Laurence avslutter med å ønske alle lykke til med eksamen og sensur, og en flott sommerferie etterpå. 

Publisert: 19.05.2023 | Olav-Johan Øye