English version

Bilete og logoar

Treng du bilete eller OsloMet-logo?

Biletarkiv

I OsloMets biletarkiv finn du bilete av leiarar, forskarar, studiestadene, utdanning og studentliv, som kan lastast ned i ulike format. Du finn også høgopplauslege pressebilete til redaksjonell bruk.

Biletarkivet (oslomet.fotoware.cloud).

Ta kontakt på e-post om du treng hjelp.

Logo

Logoar til nedlasting (oslomet.fotoware.cloud)

Retningslinjer for bruk av logo og visuell profil for OsloMet (ansatt.oslomet.no)

Ta kontakt på e-post om du treng hjelp med logo og visuell profil.