Ukraina: Eksperter fra OsloMet

 • Ukraina: nasjonsbygging, samhold, historie, stat og samfunn, sivilsamfunn

   Laster inn ...
    Laster inn ...
     Laster inn ...
    • Ukraina under krigen

      Laster inn ...
     • Russisk politikk, sivilsamfunn, forholdet mellom stat og samfunn

       Laster inn ...
        Laster inn ...
         Laster inn ...
        • Russlands forbindelser og samarbeid med europeiske land, det russisk-norske samarbeidet

          Laster inn ...
           Laster inn ...
          • Konsekvenser av sanksjonene

            Laster inn ...
           • Krigens konsekvenser, europeisk sikkerhetspolitikk, EU og NATOs rolle

             Laster inn ...
            • Sosial samhørighet i Ukraina (tillit, språk, politiske reformer)

              Laster inn ...

               

             • Informasjonskrigen, propaganda, mediestrategier, cyberangrep og sikkerhet for journalister

               Laster inn ...
                Laster inn ...
               • Desinformasjon, trollfabrikker og automatiserte kontoer i sosiale medier

                 Laster inn ...
                • Cyberkrig, trollfabrikker, deepfakes, AI-våpen, digital propaganda

                  Laster inn ...
                 • Framstillingen av Vesten i russiske medier

                   Laster inn ...
                  • Folkerett, utlendingsrett, flyktningbeskyttelse

                    Laster inn ...
                   • Migrasjon og flyktninger: regelverk, politikk og praksis

                     Laster inn ...
                    • Migrasjon og grensepolitikk, EUs migrasjonspolitikk, Schengensamarbeidet, Dublin-samarbeidet

                      Laster inn ...
                     • Integrering av flyktninger

                       Laster inn ...

                        

                        Laster inn ...
                       • Flyktninger og traumer

                         Laster inn ...

                          

                        • Nasjonalisme, majoritetsbefolkning og minoriteter, høyre-venstre-populisme, Tsjekkia og Østerrike

                          Laster inn ...
                         • Internt fordrevne i Ukraina, språkpolitikk i Ukraina

                           Laster inn ...
                          • Russisk minoritetspolitikk

                            Laster inn ...
                           • Russisk språk og kultur

                             Laster inn ...

                            Trenger du en ekspert på et annet tema?  I denne listen finner du OsloMet-forskere som kan svare på ulike tema.

                            Publisert: 01.03.22 | OsloMet