Fakultetsadministrasjonen

Administrasjonen for Fakultet for samfunnsvitenskap blir ledet av fakultetsdirektøren, og har fire seksjoner og en stab. Seksjonene er delt inn etter oppgaver, og går på tvers av instituttene.

Fakultetsdirektøren

Fakultetsdirektøren er leder for fakultetsadministrasjonen, og har personalansvar for seksjonsledere og ansatte i staben.

  Laster inn ...

  Fakultetsdirektørens stab

  Staben har ansvar for planlegging, koordinering og forberedelse av saker for fakultetsledelsen og fakultetsstyret, og for informasjons- og kommunikasjonsarbeid i fakultetet.

  • Oversikt over tilsatte i stab

    Laster inn ...

   Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

   Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering arbeider blant annet med eksamen, program- og emneplaner for fakultetets studier, praksis, inn- og utveksling av studenter, samarbeide med utenlandske skoler, lokalt opptak, digitale systemer, saksbehandling av studentsaker samt saker om godkjenning, etablering og avvikling av studier.

    Laster inn ...
    • Oversikt over tilsatte i seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

      Laster inn ...

     Seksjon for Forskning og utvikling

     Seksjon for forskning og utvikling arbeider med ekstern finansiering, prosjektoppfølging, personvern og datahåndtering, administrasjon av SAM sine to ph.d.-programmer, forskningspolitikk og -strategi og forskningsetikk, samt saksforberedelser for og administrasjon av fakultetets FoU-utvalget og Doktorgradsutvalget.

     • Oversikt over tilsatte i seksjon for forskning og utvikling

       Laster inn ...

        

      Seksjon for HR

      Seksjon HR jobber med rekruttering, opprykk, lønnsforhandlinger, arbeidsrett, arbeidsplaner, HMS, LAMU, IDF, ansettelsesutvalgene, m.m.

      Driftsdelen består av hustrykkeriet og digitale kompendier, samt post, aviser, arrangementer, kopi og rekvisita i SG26 og P48.

       Laster inn ...
       • Oversikt over tilsatte i HR

         Laster inn ...
        • Oversikt over tilsatte i drift

          Laster inn ...

         Seksjon for økonomi

         Seksjon for økonomi arbeider med økonomistyring, budsjett, regnskap, lønn, reise- og utleggsadministrasjon, prosjektøkonomi,  rapporteringer og tilrettelegging for ferdighetstreningsundervisning.

          Laster inn ...
          • Oversikt over tilsatte i seksjon for økonomi

            Laster inn ...