English version

Forsking og utvikling ved Handelshøgskulen

Forskingsgruppene undersøkjer tema som er relevante for studiane instituttet tilbyr. Gruppane bidreg til kunnskapsgrunnlaget for det samfunns- og arbeidslivet studentane blir utdanna til.

Forskingspublikasjonar

Sjå publikasjonar frå Handelshøyskolen (cristin.no).