Nattergalen

Fire personer går på tur i skogen.

Nattergalen er et internasjonalt prosjekt. I Norge har mentorprosjektet pågått hvert år siden 2006, og prosjektet finansieres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Nattergalens primære mål er todelt:

Et mentorår varer fra oktober til mai. Som hovedregel møtes mentor og mentorbarn cirka to til tre timer hver uke. Nattergalen gir muligheter for gjensidig glede, inspirasjon og læring for både barn og mentorer.

Nattergalen er et frivillig og sosialt studietilbud med studiepoeng (student.oslomet.no). Tilbudet retter seg mot førsteårsstudenter på bachelorstudier som inneholder forebyggende sosialt arbeid.

Foreldreinformasjon

Formålet med Nattergalen er at barnet skal møte en voksen student som de kan finne på nye og hyggelige aktiviteter med. De skal få et innblikk i mentorens hverdag på universitetet, og få trening i å utvikle sine språklige og sosiale ferdigheter. Det er også et mål at barna skal få styrket selvfølelse og få inspirasjon til å satse på skole og utdanning.

 • Hvordan få mentor?

  Barnet ditt må være mellom 8 og 12 år. Om barnets skole allerede har et samarbeid med Nattergalen, er det lettest å kontakte skolens kontaktperson direkte. En liste over skoler Nattergalen samarbeider med finnes nederst på denne siden.

  Nattergalen brosjyre med søknadsskjema finner du på student.oslomet.no. Lenke finner du på toppen av denne siden. 

  Kontakt din skole for å få søknadsskjemaet på ditt språk.

  Om barnets skole ikke allerede samarbeider med Nattergalen, kan du kontakte oss på OsloMet, så undersøker vi mulighetene for å etablere et samarbeid med skolen.

 • Hvordan velges barnets mentor?

  De potensielle mentorene sender en søknad. De blir deretter intervjuet. Før barn og mentorer møtes, har mentorene også deltatt på to kurssamlinger om å være mentor.

  Når både barna og mentorene har blitt intervjuet, matches de på bakgrunn av den informasjonen som kom fram i intervjuene. Målet er at barna og mentorene skal trives bra sammen.

  Det arrangeres en felles oppstartsdag på OsloMet i oktober, hvor barna og mentorene treffer hverandre for første gang. Da er også barnas familier tilstede. Første møte etter oppstart, er vanligvis hjemme hos barnet. Foreldre, barn og mentor får slik god mulighet til å bli kjent med hverandre.

 • Hva får et mentorbarn?

  • En profesjonell og positiv rollemodell, støtte og venn
  • Tilgang til felles arrangementer arrangert av Nattergalen, sammen med sine mentorer
  • Møter og aktiviteter å se frem til hver uke
  • Utforske og bli trygg på mulighetene som finnes i barnets nærmiljø og i Oslo-området sammen med en mentor
  • Muligheten til å bli bedre kjent med hvordan det er å være student, besøke universitetet og lære om studentenes skolegang
 • Hva forventes av foreldrene?

  Foreldrene lager en avtale med mentor, og har oversikt over hvor og når mentor og barn skal treffes og hva slags aktiviteter de har planlagt. Foreldrene må gi beskjed til mentor dersom barnet er sykt eller ikke kan møte av annen grunn. 

  Mentoren skal ikke brukes som mentor for andre barn. Det er klare rammer rundt tiden mentor og barn har sammen. Mentorene skal tilbringe tid med barnet to til tre timer per uke, utenom høytider.

  Samtykke

  Alle foreldrene fyller ut samtykkeskjema, en formell erklæring om deltakelse i Nattergalen. Denne gjøres ferdig på oppstartsdagen, eller på første møte mellom mentorbarn og mentor uken etter. Mentorene undertegner også en avtale om deltakelse i Nattergalen.

  Samtykkeskjemaet finnes på student.oslomet.no. Lenke finner du i toppen av siden.

 • Hva kan barn og mentor gjøre?

  Meningen er at mentor og barn tar del i aktiviteter som er morsomme, spennende og som utvider horisonten til både mentor og barn. Aktivitetene avgjøres i fellesskap mellom foreldre, barn og mentor.

  Det skal stort sett være hverdagslige aktiviteter med lave kostnader, eksempelvis spille spill, prate, gå tur, matlaging, kino eller teater.

  Nattergalen organiserer også felles aktiviteter, som idrett, turer, utflukter, konkurranser og lignende.

 • Årsoversikt - Faste arrangementer i løpet av et mentorår

  • Oktober: Oppstartsfest
  • Desember: Juleverksted på OsloMet
  • Januar/februar: Aking i Korketrekkeren, eller tur til Sognsvann om lite snø. Vanligvis på en søndag.
  • Mars/april: Piknikk og leker på Hovedøya. Vanligvis på en søndag.
  • Mai: Avslutning av mentoråret i Frognerparken, Hovedøya eller på OsloMet, avhengig av vær.
  • Innimellom arrangeres det andre fellesaktiviteter, som spill- eller kinokveld, sport, turer, utflukter, konkurranser og lignende.
 • Vanlige spørsmål

  • Koster det noe å være med?

   Nattergalen er gratis, men foreldrene betaler for sitt barn når barn og mentor gjør noe som koster penger. Barn og mentor har, når de er sammen i anledning Nattergalen, også ulykkesforsikring. 

  • Hvem betaler for aktivitetene?

   Foreldre betaler for sitt barn, men det er også mulig for foreldrene å få litt støtte ved spesielle behov. Barnets mentor betaler for seg selv.

  • Hvem kontakter jeg om det skulle skje noe?

   Kontakt skolens kontaktperson, eventuelt en av koordinatorene.

Kontaktinformasjon