Forskning på Oceanlab

Oceanlab følger OsloMets satsing på urbane hav og tverrfaglig satsing innen innovasjon for bærekraft. Urbane hav innebærer å se hav og vannressurser i sammenheng med urbane liv og byutvikling.

Gjennom å utvikle teknologi som samler data skal OsloMet bidra til å utvikle kunnskap om hav, vann og vannressurser. I OASYS-prosjektet utvikles det miniatyr undervannsroboter som henter data fra havet. 

Undervannsroboter, såkalte miniatyr undervannsglidere (MUG), hjulpet av droner og selvgående overflatefartøyer, kan gjøre dette med langt lavere kostnader, mer miljøvennlig og uten risiko for mennesker.

Havområdene i verden er under kraftig press på grunn av overutnytting, forurensing og klimaendringer, og uansvarlig og lite bærekraftig vekst kan gjøre stor skade.

Kunstig intelligens og selvstyrende (autonome) systemer kan derimot gi oss "øyne" i havet som gjør det lettere å oppdage forurensing med mer nøyaktige data.

Forskningsprosjektet OASYS er finansiert av Norges forskningsråd, det tyske forbundsdepartementet for økonomiske anliggender og energi (BMWi), og EU-kommisjonen under rammen av ERA-NET Cofund MarTERA.

Filipstadområdet er planlagt som et satsingsområde for Innovasjonsdistrikt sentrum, der Oceanlab blir en sentral arena for samarbeid om forskning, bygging av nettverk og innovasjon.

Innovasjonsdistrikt Sentrum er et samarbeid mellom OsloMet, Oslo kommune, Arena Oslo og andre aktører.