English version

Makerspace på Oceanlab

Første etasje på Oceanlab administreres av OsloMet Makerspace. Et makerspace, eller et skaperverksted, er et fellesskapsdrevet verksted, et rom fylt av verktøy og nyskapende teknologi som lar deg skape ting på̊ nye måter.

Bildet fiser tre studenter som fester blikket på noe til venstre for bildet. I forgrunnen er det en gjennomsiktig vanntank, i bakgrunnen utstyr på makerspace.

Skaperverkstedet på Oceanlab er ett av to skaperverksteder på OsloMet. Det ene er på campus i Pilestredet 35, og har et bredt tilbudt rettet mot alle studenter og ansatte på OsloMet. Makerspace på Oceanlab er mer nisjepreget, og retter seg mot utviklings- og formidlingsarbeid tilknyttet tematikk som urbane hav og innovasjon for bærekraft.

Studentprosjekter på Oceanlab dreier seg gjerne om å bygge fartøy og instrumenter som kan samle inn data fra havet til en brøkdel av prisen som det ville ha kostet å gjøre det med kommersielt tilgjengelig utstyr. 

For å legge til rette for et slikt utviklingsarbeid har Makerspace på Oceanlab gode fasiliteter for arbeid med elektronikk, 3D-printing, CNC-fresing, en stor vanntank for kontrollert testing av undervannsdroner og ikke minst, tilgang til sjøen!

Makerspace på Oceanlab driver også formidlingsarbeid rettet mot næringslivet, skoleverket, interesseorganisasjoner og det generelle publikum. 

Formidlingsaktivitetene skjer ofte i forbindelse med større arrangementer som for eksempel

Det arrangeres også besøk med omvisning og forskningsformidling for offentlige og private bedrifter, da gjerne i samarbeid med Institutt for maskin, elektronikk og kjemi på Oceanlab.

Utstyr og fasiliteter

Oceanlab har mye utstyr for forskning, utvikling og skaperaktivitet.

Vanntank

Den store vanntanken som står midt på gulvet i første etasje på Oceanlab brukes til kontrollert prøvekjøring av undervannsdroner og testing av utstyr som skal tåle vann. Det er nyttig å kunne bruke tanken med ferskvann før dyrt utstyr slippes ned i saltvannet i Oslofjorden.

Elektronikk

Det er fire loddestasjoner og det meste av det som trengs til å drive med elektronikkarbeid.

3D-printere

Det finnes to PLA-printere av typen Ultimaker, og en Markforged kompositt 3D-printer til å lage sterkere typer materiale.

CNC-fres

Det er en ShopBot CNC-fres som kan brukes til å produsere deler i tre, MDF, plast, skummateriale, og ikke-jernholdige metaller.

Verktøy

Inventaret av verktøy finnes lett tilgjengelig på et veggoppheng og i diverse hyller og skap.