Om Oceanlab

Oceanlab har siden starten i april 2021 utviklet seg til et senter som knytter akademia, næringsliv, myndigheter, skoler og samfunnet sammen.

Bilde av en flokk studneter framfor fasaden av Oceanlab. Sola skinner på vinterkledde studenter.

Oceanlab er en del av OsloMets engasjement for urbane hav og bærekraftig innovasjon. Urbane hav handler om å se havet som en integrert del av bylivet og utviklingen av byene våre. 

OsloMet vil lede utviklingen av teknologi som kan samle verdifulle data om havet og vannressursene våre. I OASYS-prosjektet jobber forskerne med miniatyr undervannsroboter som kan utforske havet og samle data på en kostnadseffektiv, miljøvennlig og sikker måte. 

Dette er avgjørende i en tid hvor verdens hav blir presset av overutnytting, forurensing og klimaendringer. Men med hjelp av kunstig intelligens og autonome systemer kan vi få en innsikt i havets tilstand som tidligere var utilgjengelig. 

Finansiert av Norges forskningsråd, det tyske forbundsdepartementet for økonomiske anliggender og energi (BMWi) og EU-kommisjonen, gir prosjektet OASYS oss en unik mulighet til å beskytte og bevare våre marine ressurser. 

Oceanlab blir en hjørnestein i Innovasjonsdistrikt Sentrum, et samarbeid mellom OsloMet, Oslo kommune, Arena Oslo og andre nøkkelaktører. Dette er planlagt som et episenter for forskning, nettverksbygging og innovasjon. Oceanlab er selve hjertet i denne satsingen, hvor kunnskap og handling går hånd i hånd for en mer bærekraftig fremtid. 

Filipstad er planlagt som et satsingsområde for Innovasjonsdistrikt sentrum, der Oceanlab blir en sentral arena for samarbeid om forskning, bygging av nettverk og innovasjon.