Digital kompetanse for lærere (nettbasert)

Videreutdanning

Digital kompetanse er en av de grunnleggende ferdighetene som skal integreres i alle fag og på alle nivåer i grunnskolen. Digitale verktøy er pedagogiske hjelpemidler i lærernes daglige arbeid med planlegging, administrasjon, undervisning og evaluering. Studiet kan tas på heltid eller deltid, er nettbasert og basert på egenaktivitet fra studentene.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du 

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3262 for heltid og 215 5820 for deltid.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist med oppstart i høstsemesteret
  • 1. mars: tidlig opptak med oppstart i høstsemesteret
  • 15. oktober: ordinær søknadsfrist med oppstart i vårsemesteret

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Studiet gir innføring i pedagogisk bruk av IKT med vekt på nye didaktiske arbeidsformer, aktuelt teknisk utstyr og teknologiens plass i skole, barnehage, samfunn og arbeidsliv.

  Digital kompetanse for lærere omfatter emner som digital kompetanse og læring, bruk av digitale verktøy og IKT i skole og samfunn. Det blir lagt særlig vekt på didaktiske refleksjoner rundt bruk av digitale verktøy og digital dømmekraft. Dette inkluderes i følgende fire moduler:  

  • Digital kompetanse og læring.
  • Digital kompetanse og læring av digitale verktøy og sammensatte tekster (lyd, bilde og video).
  • Koding og digital tallbehandling.
  • Sosiale medier og vurdering av digitale læringsressurser. 

  Studieside for Digital kompetanse for lærere

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet kan tas på heltid eller deltid, er nettbasert og basert på egenaktivitet fra studentene. Til hver modul er det arbeidskrav som leveres individuelt.

  Målgruppe

  Digital kompetanse for lærere er et skolerelevant fag som tilbys lærerstudenter eller som videreutdanning av lærere.

  Studiet kan følges på denne måten:

  Som student med eksamen fra OsloMet (30 studiepoeng). Du går gjennom ressursene og jobber med øvingsoppgavene. Som avslutning på hver modul leverer du inn en innleveringsoppgave. Du får tilbakemelding på denne. Innleveringsoppgaven blir vurdert til godkjent/ikke godkjent. Når alle innleveringsoppgavene er godkjent kan du stille til muntlig eksamen. Eksamen gjennomføres nettbasert. Da må du huske å melde deg til eksamen, samt betale semester- og studieavgift.

 • Hva koster det?

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  Studieavgift er kr 10 000 for 30 studiepoeng som betales per semester (5 000 per semester for deltidsstudenter).

  For studenter som starter høsten 2024, er det kun semesteravgift hvert semester.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema