Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Videreutdanning

Studiet er et asynkront, nettbasert videreutdanningstilbud med fokus på tilrettelegging av undervisning og opplæring ved digitale lære- og hjelpemidler. Det passer for deg som underviser barn, ungdom og voksne, og spesielt hvis du har ansvar for barn, ungdom og voksne med språk-, lese- og skrivevansker.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha en av disse:

  • lærerutdanning
  • bachelorgrad innen helse-, velferds- og sosialfag, pedagogikk eller tilsvarende 

  Søkere som mangler ett semester av sin utdanning/grad kan også tas opp.

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6142.

  Søknadsfristen er 15. oktober.

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  God pedagogisk bruk av teknologi vil kunne berike undervisningen i klasserommet, i opplæringen av enkeltelever og i skolen som helhet. Studiet er også aktuelt for de som veileder om god pedagogisk bruk av IKT, for eksempel ansatte i PPT og Statped.

  Studiet tar utgangspunkt i at bruken av digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet for elever og undervisere. Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del av læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer. Erfaring og forskning viser at elever med språk-, lese- og skrivevansker har spesielt god nytte av å bruke digitale lære- og hjelpemidler i læringsarbeidet. Suksesskriterier er knyttet til kompetanse og god pedagogisk anvendelse av teknologi.  

  I emnet får studenten:  

  • en teoretisk innføring i leseutvikling, leseforståelse og strategilæring 
  • kunnskap om bruk av digitale lære- og hjelpemidler i læringsarbeidet 
  • praktisk opplæring i bruk av utstyr, programvare og relevante arbeidsmåter og metoder, på nettbrett og PC 
  • kunnskap om tilpasset opplæring, spesialundervisning og pedagogisk systemarbeid 

  Hovedtemaer i emnet er: 

  • arbeidsmåter og programvare/apper knyttet til lesing, skriving, læring og formidling 
  • bruk av IKT i lese- og skriveutvikling 
  • implementering av god bruk av IKT i tilpasset opplæring  
  • digitale læringsressurser og bruk av læringsplattformer 
  • bruk av sosiale medier i kommunikasjon, samhandling og formidling 

  God pedagogisk bruk av digitale lære og hjelpemidler i opplæringen skal komme alle elevene til gode. Pedagogisk systemarbeid og tilpasset opplæring er derfor viktige elementer i emnet. Spesialpedagogikken i seg selv er et underordnet tema i emnet. Formidling og digital produksjon er sentrale temaer for at studenten skal få mulighet og evne til å drive utviklingsarbeid og veiledning i sin skole.   

  Studieside for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se også mer detaljert informasjon om studiet på denne siden (oslomet.instructure.com).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Samlinger og undervisning

  Studiet er organisert som et nettbasert asynkront emne, hvor studentene selv har ansvar for å legge opp progresjonen. Utenom én obligatorisk oppstartsamling på nett, er det ingen obligatorisk undervisning eller samlinger. Det er imidlertid lagt opp til frivillige samlinger tilknyttet arbeidskravene slik at studentene kan lære av hverandres erfaringer.  

  Det forutsettes at du som student aktivt bruker egen arbeidssituasjon eller oppsøker relevant praksis som grunnlag for utprøving, refleksjon og læring. Arbeidskravene vil knyttes opp til utprøving, refleksjon og læring, samt digital produksjon.  

  Veiledning i forbindelse med emnet skjer på nett til fastsatte tidspunkt med faglærer eller etter avtale.  

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Kostnader

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).