Fransk 1, 5.-10. trinn

Videreutdanning

Dette studiet retter seg mot lærere på ungdomstrinnet. Studiet går over ett år og består av to emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. To opphold i Caen i Frankrike inngår i oppholdet, i kombinasjon med samlinger på OsloMet. Faglærerne er franske. Studiet gir deg formell kompetanse i faget, samtidig som det gir deg solid kunnskap og nyttige ferdigheter til det praktiske arbeidet med fransk i klasserommet.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført og bestått lærerutdanning. I tillegg må søkeren kunne fransk minimum på nivå A2, eller ha bestått fransk på nivå 2 i videregående opplæring. Fransk på nivå A2 kan dokumenteres ved DELF A2 eller tilsvarende tester.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

   Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra utdanningen/bachelorgraden.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist.

  Når får du svar på søknaden?

  •    1. mai: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Dersom man skal søke om støtte til studiet fra egen kommune, bør dette gjøres i forkant av at man søker om opptak til OsloMet. Les mer under Kostnader.

 • Hva lærer du?

  I dette studiet vil du møte franske andrespråkslærere, og gjennom opphold ved Université Caen Normandie og samlinger på OsloMet, samt virtuelle møter mellom samlingene, får du anledning til å trene på å bruke fransk både muntlig og skriftlig.

  Du vil få kunnskaper om det franske språkets strukturer og om hvordan franskspråklige tekster og andre kulturelle uttrykk kan benyttes for å fremme elevenes språkutvikling, nytenkning og evne til kritisk refleksjon.

  Studiet vil gi deg solid kunnskap om hvordan barn og unge tilegner seg språk og hvordan faget kan tilpasses aldersgruppen. Slik vil du utvikle deg til å bli en trygg språkmodell i klasserommet og få innsikt i egne læringsstrategier. 

 • Semesteroversikt og emneplan

   

  Emner


  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Fransk 1 går over ett år og gir til sammen 30 studiepoeng. Den første delen av studiet, emne 1, er lagt til høsten, og emne 2 til vårsemesteret. Begge modulene avsluttes med en eksamen, hver tilsvarende 15 studiepoeng, og begge emnene må være bestått for å kvalifisere seg som fransklærere på ungdomstrinnet. Undervisningen er tilpasset skoleruta i grunnskolen, og noe undervisning vil bli lagt til helger og grunnskolens ferieperioder for å sikre at deltakerne skal kunne opprettholde undervisningsplikter i skolen samtidig som de følger studiet. Dager og datoer for samlingene vil bli publisert så snart det er klart. 

  Studiet er nettbasert, men i hvert emne inngår en samling på OsloMet, som går over to dager, samt en samling på Université Caen Normandie på en uke. Studieoppholdene i Caen er obligatoriske. Kommunikasjonen mellom samlingene vil være både muntlig, via blant annet Skype, og skriftlig, med et variert undervisningsopplegg.

  Det må tas forbehold om at all undervisning studieåret 2021-22 vil følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler, og opphold i utlandet vil kun bli gjennomført dersom dette er forsvarlig med tanke på smittesituasjonen.

  For mer informasjon om innhold og undervisningsmetoder, se program- og emneplaner [lenke]. Disse er på engelsk for å sikre et felles studieadministrativt språk med våre partnere ved Université Caen Normandie. Skulle noe være uklart, ta kontakt med oss på OsloMet.

  Datoer for samlinger:

  • Studiestart: 21. juni 2021
  • 21. til 25. juni 2021: fransk intensivkurs i Caen, Frankrike
  • 7. til 8. oktober 2021: samling i Oslo 
  • 12. til 13. januar 2022: samling i Oslo 
  • 23. februar til 1. mars 2022 i Caen, Frankrike
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)
  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  Studieavgift er på 10 000 kroner per semester.

  Lærere ansatt i skolen kan søke støtte via Utdanningsdirektoratets KFK-ordning (udir.no). Søknadsfrist er 1. mars.

  Lærere som er ansatt i Oslo kommune kan søke om et kommunalt stipend til videreutdanning for dette studiet. Stipendet er på kr. 116 000, og rektor søker på vegne av læreren.

Faglig ansvarlige

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema