Organisasjonsutvikling og endringsarbeid i PP-tjenesten

Etterutdanning

Gode oppvekstmiljøer og en god opplæring skapes ikke en gang for alle. Det innebærer systematisk arbeid med tidlig innsats, inkludering og tilpasset opplæring. MOOCen gir kompetanse for å kunne arbeide med organisasjonsutvikling og endringsarbeid i PP-tjenesten, barnehager og skoler.

 • Hvordan jobbe med organisasjonsutvikling og endringsarbeid i PP-tjenesten?

  Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med å skape inkluderende oppvekstmiljøer for barn og unge med særskilte behov. 

  Læringsressursene i MOOCen gir deltakerne kompetanse i systemarbeid, endringsledelse og organisasjonsutvikling og øker med det tjenestens samlede kompetanse og handlingsberedskap for arbeid i skoler og barnehager. Læringsressursene kan benyttes til å styrke felles læringsprosesser og med det utvikle en felles profil internt i PP-tjenesten og kollektiv kompetanseutvikling og bedre samhandling mellom PP-tjenesten og barnehager og skoler.  

  MOOCen benytter ulike arbeids- og undervisningsformer og har en praktisk tilnærming:  

  • Introduksjonsvideoer og presentasjoner 
  • Case 
  • Refleksjonsoppgaver for arbeidsplassbasert samarbeid og systemisk samhandling 
  • Litteratur og referanser 

  Du finner læringsressurser til MOOCen her: Organisasjonsutvikling og endringsarbeid i PP-tjenesten (oslomet.instructure.com).

   Læringsressursene ligger åpent tilgjengelig i lærlingsportalen Canvas og kan benyttes gratis. 

  Tema: 

  • Organisasjonsutvikling og endringsarbeid 
   • Pedagogisk systemarbeid 
   • Systemarbeid - strategisk forankring 
   • Lærende organisasjoner 
   • Inkluderende læringsfellesskap 
   • Endringsarbeid i organisasjoner 
   • Rådgiverrollen og endringsarbeid 
  •  Endring og forbedringsarbeid 
   • Kommunikasjon i endringsprosesser 
   • Teamet 
   • Pedagogisk analyse
 • Prosjektmidler fra Direktoratet for høgere utdanning og kompetanse

  Etterutdanningen har mottatt prosjektmidler fra Direktoratet for høgere utdanning og kompetanse og skal bidra til økt samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv om bruk av digitale læringsformer.

  Direktoratet skal styrke kvaliteten i norsk utdanning gjennom utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer. Les mer om direktoratets oppgaver på deres nettsider (hkdir.no)

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Les mer

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis