Spansk 2, 5.-10. trinn

Videreutdanning

Dette studiet retter seg mot lærere på ungdomstrinnet. Studiet går over ett år og består av to emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. To opphold i Valencia i Spania inngår i oppholdet, i kombinasjon med samlinger på OsloMet. Faglærerne er i hovedsak spanske. Studiet gir deg formell kompetanse i faget, samtidig som det gir deg solid kunnskap og nyttige ferdigheter til det praktiske arbeidet med spansk i klasserommet.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført og bestått lærerutdanning, samt bestått Spansk 1, 5.-10. trinn, eller tilsvarende. Tilsvarende er spanskkunnskaper på minst nivå B1 og det kreves dokumentert at fagdidaktikk inngår. Det anbefales spanskkunnskaper på nivå B2.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra utdanningen/bachelorgraden.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist.

  Når får du svar på søknaden?

  •    1. mai: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Dersom man skal søke om støtte til studiet fra egen kommune, bør dette gjøres i forkant av at man søker om opptak til OsloMet. Les mer under Kostnader.

 • Hva lærer du?

  Spansklærerne må ha solid kunnskap om hvordan barn og unge tilegner seg språk og hvordan faget kan tilpasses aldersgruppen. De må også ha kunnskaper om det spanske språkets strukturer og om hvordan spanskspråklige tekster og andre kulturelle uttrykk kan benyttes for å fremme elevenes språkutvikling, nytenkning og evne til kritisk refleksjon.

  Studieside for Spansk 2, 5-10

  Besøk studentportalen for mer informasjon om studiet (student.oslomet.no).

 • Semesteroversikt og emneplan

   

   

  Emner


  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Spansk 2 går over ett år og gir til sammen 30 studiepoeng. Den første delen av studiet, emne 1, er lagt til høsten, og emne 2 til vårsemesteret. Begge modulene avsluttes med en eksamen, hver tilsvarende 15 studiepoeng, og begge emnene må være bestått for å kvalifisere seg som spansklærere på ungdomstrinnet. Undervisningen er tilpasset skoleruta i grunnskolen, og noe undervisning vil bli lagt til helger og grunnskolens ferieperioder for å sikre at deltakerne skal kunne opprettholde undervisningsplikter i skolen samtidig som de følger studiet. Dager og datoer for samlingene vil bli publisert så snart det er klart. 

  Studiet er nettbasert, men i hvert emne inngår en samling på OsloMet, som går over to dager, samt en samling på Universidad de Valencia på en uke. Studieoppholdene i Valencia er obligatoriske. Kommunikasjonen mellom samlingene vil være både muntlig, via blant annet Skype, og skriftlig, med et variert undervisningsopplegg.

  Det må tas forbehold om at all undervisning studieåret 2021-22 vil følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler, og opphold i utlandet vil kun bli gjennomført dersom dette er forsvarlig med tanke på smittesituasjonen.

  For mer informasjon om innhold og undervisningsmetoder, se program- og emneplaner [lenke]. Disse er på engelsk for å sikre et felles studieadministrativt språk med våre partnere ved Universidad de Valencia. Skulle noe være uklart, ta kontakt med oss på OsloMet.

  Datoer for samlinger:

  • Studiestart: 26. juli 2021. 
  • 26. til 30. juli 2021: spansk intensivkurs i Valencia, Spania 
  • 6. til 7. oktober 2021: samling i Oslo
  • 12. til 13. januar 2022: samling i Oslo
  • 23. februar til 1. mars 2022: samling i Valencia, Spania
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)
  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

  Studieavgift er på 10 000 kroner per semester.

  Lærere ansatt i skolen kan søke støtte via Utdanningsdirektoratets KFK-ordning (udir.no). Søknadsfrist er 1. mars.

  Lærere som er ansatt i Oslo kommune kan søke om et kommunalt stipend til videreutdanning for dette studiet. Stipendet er på kr. 116 000, og rektor søker på vegne av læreren.

Faglig ansvarlige

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema