!
Studiet tilbys ikke i 2020

Tysk 1, 5.-10. trinn

Videreutdanning

Dette studiet retter seg mot lærere på ungdomstrinnet. Studiet går over ett år og består av to emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. To opphold i Freiburg i Sør-Tyskland inngår i oppholdet, i kombinasjon med samlinger på OsloMet. Faglærerne er tyske. Studiet gir deg formell kompetanse i faget, samtidig som det gir deg solid kunnskap og nyttige ferdigheter til det praktiske arbeidet med tysk i klasserommet.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført og bestått lærerutdanning. I tillegg må søkeren kunne tysk minimum på nivå A2, eller ha bestått tysk på nivå 2 i videregående opplæring. Tysk på nivå A2 kan dokumenteres ved Goetheinstituttets nivåtest eller tilsvarende tester.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her 

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra utdanningen/bachelorgraden.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  •    1. mars: Ordinær søknadsfrist. Søknadsfristen er utvidet til 15. april.

  Når får du svar på søknaden?

  •    1. mai: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Dersom man skal søke om støtte til studiet fra egen kommune, bør dette gjøres i forkant av at man søker om opptak til OsloMet. Les mer under Kostnader.

 • Hva lærer du?

  I dette studiet vil du møte tyske andrespråkslærere, og gjennom opphold ved Pädagogische Hochschule Freiburg og samlinger på OsloMet, samt virtuelle møter mellom samlingene, får du anledning til å trene på å bruke tysk både muntlig og skriftlig.

  Du vil få kunnskaper om det tyske språkets strukturer og om hvordan tyskspråklige tekster og andre kulturelle uttrykk kan benyttes for å fremme elevenes språkutvikling, nytenkning og evne til kritisk refleksjon.

  Studiet vil gi deg solid kunnskap om hvordan barn og unge tilegner seg språk og hvordan faget kan tilpasses aldersgruppen. Slik vil du utvikle deg til å bli en trygg språkmodell i klasserommet og få innsikt i egne læringsstrategier. 

 • Semesteroversikt og emneplan

   

   

  Emner


  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Tysk 1 går over ett år og gir til sammen 30 studiepoeng. Den første delen av studiet, emne 1, er lagt til høsten, og emne 2 til vårsemesteret. Begge modulene avsluttes med en eksamen, hver tilsvarende 15 studiepoeng, og begge emnene må være bestått for å kvalifisere seg som tysklærere på ungdomstrinnet. Undervisningen er tilpasset skoleruta i grunnskolen, og noe undervisning vil bli lagt til helger og grunnskolens ferieperioder for å sikre at deltakerne skal kunne opprettholde undervisningsplikter i skolen samtidig som de følger studiet. Dager og datoer for samlingene vil bli publisert så snart det er klart. 

  Studiet er nettbasert, men i hvert emne inngår en samling på OsloMet, som går over to dager, samt en samling på Pädagogische Hochschule Freiburg på en uke. Studieoppholdene i Freiburg er obligatoriske. Kommunikasjonen mellom samlingene vil være både muntlig, via blant annet Skype, og skriftlig, med et variert undervisningsopplegg.

  For mer informasjon om innhold og undervisningsmetoder, se program- og emneplaner [lenke]. Disse er på engelsk for å sikre et felles studieadministrativt språk med våre partnere ved PH Freiburg. Skulle noe være uklart, ta kontakt med oss på OsloMet.

  Datoer for samlinger:

  -    Studiestart: 24. august 2020. Nettbasert studiestart
  -    5. til 6. september 2020: samling i Oslo
  -    30. september til 6. oktober 2020: samling i Freiburg, Tyskland
  -    13. til 14. januar 2021: samling i Oslo
  -    24. februar til 2. mars 2021: samling i Freiburg, Tyskland 

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  Studieavgift er på 10 000 kroner per semester. 

  Lærere ansatt i skolen kan søke støtte via Utdanningsdirektoratets KFK-ordning (udir.no). Søknadsfrist er 1. mars.

  Lærere som er ansatt i Oslo kommune kan søke om et kommunalt stipend til videreutdanning for dette studiet. Stipendet er på 116 000 kroner, og rektor søker på vegne av læreren.

Faglig ansvarlige

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema