Jobbutvikling og jobbfastholdelse gjennom Supported Employment

Etterutdanning

I dette kurset lærer du om oppfølging av arbeidssøker og arbeidsgiver gjennom et inkluderingsforløp.

 • Målgruppe

  Kurset er aktuelt for

  • jobbspesialister, rådgivere og veiledere i NAV sitt tiltaks- og tjenesteapparat
  • veiledere i arbeidsmarkedsbedrifter
  • kommunalt ansatte
  • lærere og rådgivere i videregående skoler
  • rådgivere på arbeidslivssentre
  • andre som jobber med eller er interesserte i å jobbe med arbeidsinkludering
 • Hva lærer du?

  Supported Employment er en metodisk tilnærming til arbeidsinkludering av mennesker med store og sammensatte bistandsbehov. Metodikken tar utgangspunkt i arbeidssøkers ressurser, ønsker og støttebehov og omfatter jobbsøk, jobbutvikling og jobbmatch, tett samarbeid med arbeidsgiver, samt oppfølgingsstøtte til arbeidstaker, arbeidsgiver og kolleger.

  Viktigheten av å bygge varige og gode relasjoner med arbeidsgivere står sentralt i Supported Employment. Målet er ikke bare at arbeidssøkere skal få en jobb. Hovedmålet er reell inkludering i arbeidslivet i gode og utviklende arbeidsforhold over tid.

  Kurset bygger på internasjonal forskning, kvalitetskriterier og European Union of Supported Employments "Femtrinnsprosess for Supported Employment".

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Kursopplegget innebærer

  • digitale læringsressurser som deltaker kan gjennomføre på egenhånd. Dette inkluderer blant annet undervisningsfilmer, tekster, artikler, refleksjonsoppgaver med mer.
  • mulighet for refleksjon sammen med andre kursdeltakere (refleksjonsoppgaver som gir innblikk i andres refleksjoner, selv om hver deltaker jobber individuelt på eget valgt tidspunkt)
  • tre digitale fordypningsdager, som bygger på teorien og læringsressursene som du finner i det digitale kursrommet
  • tilgang til alle digitale læringsressurser ut juni 2025
  • tilgang til et nettverk med andre fagpersoner som jobber med tilsvarende oppgaver som deg selv.

  Formålet med kurset er å styrke din rolleforståelse og trygghet i møte med både arbeidssøker og arbeidsgiver.

  Du vil lære om metode og ulike verktøy som er vesentlige i et inkluderingsforløp.

  Samtidig gis du mulighet til å reflektere kritisk rundt egen rolle, dilemmaer, etiske prinsipper og strukturelle betingelser.

 • Undervisningsdatoer

  Fordypningsdagene er et dypdykk i teorien som ligger i dette kursrommet. Det forutsettes at du jobber selvstendig før og mellom fordypningsdagene. Det digitale kursrommet åpnes 16. september. Estimert tidsbruk på kurset totalt er 50 timer.

  Fordypningsdager

  • 20. september: Innføring i Supported Employment som metode og perspektiv, ved Tonje Sannes
  • 21. oktober: Kognisjon og arbeidsfunksjon ved psykolog og forsker June Ullevoldsæter Lystad og jobbspesialist Kari Mette Sørgård, begge fra Oslo Universitetssykehus. Arbeidsgiverkontakt og jobbutvikling ved Tonje Sannes
  • 6. november: Å beholde jobben – Å beholde arbeidstakeren, ved førsteamanuensis Frode Hübertz Haaland, fra Høgskolen i Østfold. Oppfølging og jobbfastholdelse ved Tonje Sannes

  Det tas forbehold om endringer.

  Fordypningsdagene varer fra kl. 09.00 til 14.00.

 • Kostnader

  Kursavgiften er på 9.000,- per deltaker.

  Dersom en virksomhet deltar med ti deltakere eller flere, gis det kvantumsrabatt. Da vil kursavgiften være 8500,- per deltaker.

  For mer informasjon om kursavgift, ta kontakt med faglig ansvarlig Tonje Sanden Sannes.

 • Kursbevis

  Etter fullført kurs vil deltakerne få utlevert kursbevis. For å motta kursbevis kreves deltakelse på minimum 2 av 3 fordypningsdager. I tillegg må deltakeren ha besøkt alle fagsidene i det digitale kursrommet.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Laster inn ...