Opptak til bachelorstudier og årsstudier

Slik søker du opptak til bachelor, femårig master og de fleste årsstudier ved OsloMet.

Slik søker du

Du søker om opptak til bachelor, femårig master og de fleste årsstudier på Samordna opptak (samordnaopptak.no).

Ordinær søknadsfrist er 15. april.

Tidlig søknadsfrist 1. mars gjelder for søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller for særskilt vurdering, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse.

Kontakt opptak

E-post: opptak@oslomet.no

Kontaktskjema