Opptak til forkurs og tre-terminsordning

Slik søker du om opptak til forkurs og tre-terminsordning.

Du søker om opptak til forkurs og tre-terminsordning i Søknadsweb (fsweb.no).

Kontakt opptak

E-post: opptak@oslomet.no

Kontaktskjema