Opptak til tolkestudier

Slik søker du om opptak til tolkestudier.

Du søker om opptak til tolkestudier i Søknadsweb (fsweb.no). Opptakskrav til de ulike studiene er beskrevet under hvert enkelt studietilbud.

Søknadsfristen er 1. februar.

Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av resultater av Tospråktesten.

Retningslinjer for opptak til Tolking i offentlig sektor (grunnmodul og bachelor).

  • Last opp dokumentasjon

    Du må laste opp all nødvendig dokumentasjon i Søknadsweb. Der er det en meny øverst på siden, enten i tekstform der det står "Mine dokumenter" blant flere valg, eller i form av tre vannrette streker du kan klikke på for å få opp menyen.

    Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer. Navngi dokumentene så presist som mulig, f.eks. «Vitnemål fra…», «Attest fra …» osv. Alt som ligger under «Mine dokumenter» fra tidligere søknader kan brukes på nytt.

    Har du utdanning fra utlandet? 

    Du må laste opp dokumentasjonen både på originalspråket og oversatt til norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Kontakt opptak

E-post: opptak@oslomet.no

Kontaktskjema