Overflytting til studier ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Du kan søke om overflytting til flere studier ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

Produktdesign

Innpassingsopptak til bachelorprogrammet i produktdesign (2. studieår)

Estetiske fag

Du kan søke overflytting til enkelte studier ved Institutt for estetiske fag.
Kontakt instituttet for mer informasjon (e-post)

Ingeniør- og datafag

Overflytting til ingeniør- og IT-utdanninger