Omregning av karakterer

Når du søker opptak til masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet får du utregnet karakterpoeng på grunnlag av tabellene under.

Søkere med karakterer i andre skalaer enn de som er nevnt her får utregnet karakterpoeng etter vurdering.

Tabeller for utenlandske skalaer er veiledende og brukes kun som et utgangspunkt i vurderingen av søknaden.

ECTS-karakterer

ECTS-skalaen brukes av norske og europeiske læresteder i dag.

Emner med karakteruttrykk «bestått» tas ikke med i poengberegningen. Unntaket er vitnemål der «bestått» er eneste karakterutrykk på samtlige emner. Da gis søker 3 karakterpoeng.

Krav til gjennomsnittskarakter C = 2,5.

Tallkarakterer tidligere brukt av norske læresteder

Følgende tallverdier benyttes for tallkarakterer når det faglige grunnlaget for opptak er innenfor teknologiske fag, realfag og tilsvarende:

Gammel juss-skala (studieordning av 1984)

Tallkarakterer:

Australia

Danmark 

Karakterskala fra 6 til 13

Karakterskala fra 02 til 12

England (100-40 %)

Utregnet snitt  blir omregnet til total karakterpoengsum:

Finland

Karakterskala fra 1 til 5

Karakterskala fra 1 til 3

Litauen

Nederland

Utregnet snitt  blir omregnet til total karakterpoengsum:

Spania

Sverige

Karakterskala fra G til VG

Karakterskala fra G til MVG

USA

Ferdig utregnet GPA blir omregnet til total karakterpoengsum.