Slik søker du enkeltemner på masternivå

Å søke opptak til enkeltemner på masternivå gjøres normalt i to steg.

1. Søk studierett som enkeltemnestudent

Du søker studierett som enkeltemnestudent på det aktuelle masterprogrammet på Søknadsweb (fsweb.no). Der fyller du ut opplysninger om deg selv og laster opp relevant dokumentasjon.

Registreringen åpner

NB! Hvis du allerede er aktiv som enkeltemnestudent på det aktuelle programmet, trenger du ikke å søke igjen ved nytt semester, og du kan gå rett til punkt 2. Hvis du trenger forlenget studierett, ta kontakt med studieadministrasjonen på ditt fakultet.

2. Meld deg opp til de emnene du ønsker å ta

Du melder deg normalt opp til emner i Studentweb. Hvis du takker ja til et tilbud om studierett, får du informasjon om pålogging til våre systemer på e-post og sms.