Senter for profesjonsstudier

Senter for profesjonsstudier (SPS) utvikler studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.