Digitale bilder

Videreutdanning

I dette emnet får du kunnskap om og ferdigheter i hvordan du ved hjelp av digitale medier anvender bilder, tekst og illustrasjoner for å formidle et budskap.

 • Studiestart

  Mer informasjon om programmet, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for ditt studium (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du 

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3484.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Målgruppe

  Studietilbudet er egnet for alle som vil bli bedre til å jobbe med digitale bilder og produksjonsverktøy i kommunikasjon- og informasjonsarbeid, for eksempel kulturarbeidere, bibliotekarer, lærere i grunnskole og videregående skole, høgskole og universitet, illustratører og kunstnere.

  Det er også svært aktuelt for eiere og ledere av småbedrifter og enkeltmannsforetak med ansvar for egen profilering og reklame.

 • Hva lærer du?

  Du vil får erfaring med hvordan du henter inn, velger ut, bearbeider og manipulerer bilder samt illustrasjoner til bruk i digitale presentasjoner. Emnet vil også gi innsikt i opphavsrett og personvern.

  Undervisningen vil være en blanding av fysisk og digital undervisning, men det er mulig å ta studiet heldigitalt for de som vil.

  Du vil få tilsendt et nettskjema uken før studiestart hvor du kan krysse av om du ønsker å følge studiet fysisk på campus eller heldigitalt.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  Du må regne med utgifter til Adobe-pakken.

  Kompetanse for kvalitet:
  Lærere som ønsker å ta videreutdanning, kan søke om stipend eller vikarmidler via Utdanningsdirektoratet som en del av satsingen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

  For å søke vikar- eller stipendordning fra Udir for å ta dette studiet, må du registrere søknaden din i søknadssystemet på Udir sine nettsider i perioden 1. februar – 1. mars.

  I søknadssystemet velger du «andre studietilbud». «Andre studietilbud» er ordinære videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr, men som ikke står i Udirs studiekatalog. Man kan søke om å få de samme betingelsene med vikar- eller stipendordning for å ta «andre studietilbud». 

  NB! Du må i tillegg søke opptak til studiet direkte til OsloMet innen søknadsfristen som gjelder for studiet. Se informasjon lenger opp på denne nettsiden.  

 • Vikar- og stipendordning for lærere

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontakt oss på epost