Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB-rollen)

Videreutdanning

Denne videreutdanningen gir deg kompetanse i design, planlegging, anskaffelse, installering, test, dokumentasjon og idriftsetting av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  Anbefalte forkunnskaper: Innsikt i tekniske installasjoner i bygg, samt kunnskap om drift av smarte bygg.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 47,1.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3636.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Målgruppe

  Videreutdanningen i Integrerte bygningsinstallasjoner er for deg som har behov for videreutdanning i teknikker som knytter funksjoner mellom systemer sammen for å lage bedre styring, overvåking eller nye fellesfunksjoner i et teknisk anlegg. 

  Det vil være nyttig å ha bakgrunn fra elektro-, bygg-, klima- eller energi og miljø i bygg-bransjen.

 • Tidspunkt og varighet

 • Hva lærer du?

  Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner knytter funksjoner sammen mellom systemer for å lage bedre styring, overvåking eller nye fellesfunksjoner i et teknisk anlegg. 

  Du får innsikt i tverrfaglig prosessledelse som legger til rette for prosesser for design, planlegging, anskaffelse, installering, test, dokumentasjon og idriftsetting av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner.

  Du får kompetanse som bidrar til bærekraftige bygg og tekniske installasjoner med gode brukskvaliteter, og som bidrar til å nå nasjonale klima- og miljømål. 

  Du får også innsikt i hvordan du sikrer bærekraft og drift av bygg og installasjoner i smarte byer hvor velferdsteknologi er en naturlig del av installasjonene. 

  Videreutdanningen gir deg innsyn i samspillet mellom integrerte tekniske bygningsinstallasjoner og krav til testing, idriftsetting og prøvedrift.

  Etter at du har gjennomført emnet skal du ha fått kunnskaper om

  • byggeprosesser og ITB-koordinatorens rolle i de ulike fasene i byggeprosessene, inkludert kravspesifikasjon, tverrfaglig merkesystemer, bygningstabellen, funksjonstesting, overlevering og drift
  • bygningens tekniske systemer og tilhørende funksjonsprinsipper
  • relevante standarder for styring, regulering og overvåkning av tekniske installasjoner og prosesser i bygninger (Norsk Standard, Breeam, Smart Readness Indicator (SRI) og EUs taksonomi)
  • systemarkitektur og de ulike nivåene i byggautomasjon, eksempelvis BUS-systemer, kommunikasjonsprotokoller, sensorikk og «Internet of Things» (IoT)
  • maskinlæring og kunstig intelligens knyttet til ITB og overtakelse av tekniske anlegg i bygg
  • BA2015, systematisk ferdigstillelse og krav til funksjonaliteten av bygg, samspill med tekniske funksjonaliteter, kjennskap til kravene, tverrfaglighet, integrasjon av systemer
  • forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

  Du får ferdigheter i

  • analyse av grunnleggende sammenhenger mellom enkeltelementer og systemer som helhet
  • prosessledelse knyttet til ITB og overtakelse av tekniske anlegg i bygg
  • integrerte tekniske bygningsinstallasjoners grensesnitt og problemstillinger knyttet til entrepriseformer
  • å anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
  • å koordinere og prosessveilede tverrfaglige team i kompliserte byggeprosjekter
  • å finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og knytte dette til ITB-rollen og overtakelse av tekniske anlegg i bygg

  Når du har fullført emnet skal du kunne

  • planlegge og gjennomføre ITB-rollen
  • planlegge bærekraftig næringslivsomstilling knyttet til ITB-rollen
  • reflektere over ITB-koordinatorrollen og dens relevans for samfunn og bærekraft
  • kjenne til nytenkning, kreativitet og innovasjonsprosesser knyttet til ITB-rollen

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Du får undervisning i nettsamlinger på videokonferansesystemet Zoom med oppstart etter kl. 1600. 

  Det blir gjort opptak som gjør det mulig å spille av hele eller deler av samlingen i ettertid.

  Nettsamlingene består av forelesninger av faglærere og gjesteforelesere fra bransjen. 

  I tillegg blir du og de andre studentene blir delt opp i "break-out rooms" der dere samarbeider om å løse relevante problemstillinger i næringen. Dere får også diskutere fagstoffet som er gjennomgått.

  Du bruker Canvas som digital læringsplattform for å få informasjon om nettsamlinger, pensum, oppgaver og innleveringer.

  Veiledning utover kommunikasjon via Canvas avtaler du med læreren. 

 • Hva koster det?

  Studieavgift på 24 150 kroner.

  I tillegg må du betale semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

Faglig leder

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Send spørsmål til evu-tkd@oslomet.no om