Verifisering av dokumenter

Ved behov for å få bekreftet hvorvidt et vitnemål eller en karakterutskrift fra OsloMet er ekte, så kan du be om en vurdering av det. Vi kan også bekrefte avlagte grader til tredjepart.

Har du behov for å få verifisert et dokument eller en grad? 

Har du selv vært student ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) eller OsloMet og har spørsmål knyttet til egne dokumenter, så må du rette spørsmålet til fakultetet du har studert ved.

Dersom du trenger å få verifisert om et dokument utstedt av HiOA eller OsloMet er ekte så kan du sende en kopi av dokumentet som e-post til vitnemalsbekreftelse@oslomet.no. Vi gjør oppmerksom på at forespørselen må inneholde en fullmakt fra personen dokumentet er utstedt til.

Dersom du ønsker at vi skal bekrefte hvorvidt en person har fullført en grad på HiOA eller OsloMet så kan du sende en forespørsel til vitnemalsbekreftelse@oslomet.no. Vi gjør oppmerksom på at hvis du ønsker ytterligere informasjon om vedkommende ut over fullført grad, så må forespørselen inneholde en fullmakt fra personen dokumentet er utstedt til. Dette er grunnet personvern.