English version

Forskningssenter for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap (CEDIC)

CEDIC forsker på dialektiske spenninger mellom digitalisering og politikk, juss og etikk. Senteret studerer hvordan disse spenningene påvirker offentlige tjenester, demokrati og sosialt medborgerskap.

Bli medlem i forskerskolen DIGIT

Er du en Ph.d.-kandidat eller postdoktor som forsker på digitalisering? Ønsker du å bli en del av et større nettverk forskere og aktører fra arbeidslivet som jobber med temaet? Da kan et medlemskap i forskerskolen DIGIT være noe for deg. Skolen koordineres av forskningssenteret CEDIC på OsloMet.

Les mer