English version

Autonome systemer og nettverk (ASN)

Denne forskningsgruppens arbeid dreier seg hovedsakelig om autonome systemer og nettverk samt parallellprosessering i et «ubiquitous computing framework» – det vi si i en fremtid hvor det overalt er en høy tetthet av autonome datamaskinsystemer.

Forskningsgruppen er tverrfaglig og hører til Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). Vi fokuserer på komplekse systemer og nettverk, autonome systemer, nettverks- og systemadministrasjon, skyinfrastrukturer, stordata og maskinlæring.

Gruppen består av informatikere og forskere med ekspertise innen emner som statistikk, maskinlæring, kunstig intelligens, operativsystemer og nettverk og komplekse systemer, samt eksperter fra IT-bransjen med lang erfaring innen systemadministrasjon, programvarearkitektur, bedriftsnettverk og sikkerhet.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  ASN-gruppen kan som helhet tilby en unik miks av perspektiver på ulike tilnærminger, teknologier og faglige aspekter knyttet til autonome systemer, nettverks- og systemadministrasjon.

  Publikasjonene våre har vist at vi besitter en svært bred forståelse av dagens komplekse tjenester og systemer som gjør oss i stand til å bygge broer mellom avanserte teoretiske ideer og tekniske utfordringer fra virkeligheten.

  ASN-gruppen har siden 2003 vært involvert i undervisningen på masterstudiet i nettverks- og systemadministrasjon, i samarbeid med Universitetet i Oslo.

  Gruppen er en toneangivende aktør i arbeidet med å skape et internasjonalt fellesskap for undervisere innen nettverks- og systemadministrasjon, og spiller en ledende rolle både i USENIX Journal of Education in System Administration og USENIX Summit for educators in system administration. ASN var medlem av det europeiske EMANICS Network of Excellence-prosjektet fra 2004 til 2008.

  ASN er leverandør av ALTO-skyen – det største OpenStack-systemet som er i produktiv bruk ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, med 1024 kjerneprosessorer og 4 TB RAM. ALTO fungerer som et testmiljø og en plattform for eksperimenter.

  I tillegg til å drive testing, har administrasjon av nettskyer og de virtuelle maskinene de omfatter, også en sentral plass i ASN-gruppens forskningsvirksomhet.

  Ved å administrere en nettsky som er i produktiv bruk, får gruppen en realistisk forskningscase som gjør det mulig å identifisere nye administrasjonsutfordringer og finne frem til løsninger.

  I 2018 ble det i samarbeid med Telenor og Wolffia etablert en Secure 5G4IoT Lab som har som formål å styrke sikkerhet i 5G mobile nett.

  Gruppens viktigste forskningsområder inkluderer

  • skyinfrastruktur, virtualisering og tjenesteadministrasjon
  • tingenes internett (IoT), programvaredefinerte nettverk (SDN), nettverkssikkerhet
  • stordata (big data), maskinlæring, kunstig intelligens, dyp læring
  • komplekse og autonome/selvorganiserende systemer, biologisk inspirerte systemer
  • grønne IT- og operativsystemer (f.eks. IncludeOS: en minimalistisk og lite ressurskrevende unikernel-løsning for skysystemer)
  • sikkerhet for 5G-basert tingenes internett (IoT)
  • åpen kildekode-programvarer for mobile nettverkssystemer
  • sikkerhet og trusselbeskyttelse ved bruk av kunstig intelligens og maskinlæring
 • Prosjekter

 • Samarbeidspartnere

  ASN-gruppen samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale partnere, blant annet universiteter og forskningsinstitutter som 

  • Universitetet i Oslo
  • NTNU
  • Universitetet i Agder
  • Rochester Institute of Technology
  • University of South Florida
  • Manchester Metropolitan University
  • SIMULA
  • UNIK
  • Telenor
  • IBM
  • Lunis
  • Linpro
  • Wolffia