English version

Barn, familier, rettssikkerhet og sosialt arbeid (BRA)

Barn, familier, rettssikkerhet og sosialt arbeid (BRA), er en permanent forskningsgruppe og et forpliktende forskerfellesskap som går på tvers av både fagdisipliner og enheter.

Medlemmene i Barn, familier, rettssikkerhet og sosialt arbeid (BRA) har bakgrunn fra jus, psykologi, sosiologi, antropologi og sosialt arbeid.

Følgende enheter ved fakultet for samfunnsvitenskap er representert: Bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid, NOVA/SVA, master- og ph.d.-utdanningene.

BRA er et forum for faglige diskusjoner, koblinger av ulike fagdisipliner og et utgangspunkt for å utvikle felles forskningsprosjekter ut fra interesser.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...
  • Forskning i utdanningene

    Gruppa skal fungere som en ressursgruppe for stipendiater.

    Gruppas medlemmer vil kunne danne mindre prosjektgrupper og gå sammen om forskningssamarbeid og felles publikasjoner innenfor sin fou-tid. Felles publikasjoner er et strategisk mål.