English version

Hverdagsliv under ulike livsbetingelser

Denne faggruppen har et tematisk og metodisk mangfold, og et samlende fokus på hverdagsliv i et velferdsperspektiv og møter mellom ulike brukergrupper og hjelpeapparatet.

Gruppen har medlemmer som underviser i ulike tema innen blant annet sosialt arbeid, barnevern og familiebehandling og forskningsinteressene i gruppen er knyttet til temaer som: 

Faggruppen er en del av institutt for sosialfag. 

Faggruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...