English version

Hverdagsliv under ulike livsbetingelser

Faggruppens fokus er rettet mot barn, unge, familier, voksne og eldre i sin hverdagssammenheng og i møte med barnevern, familievern, habilitering og psykisk helsevern.

Faggruppen underviser og forsker innenfor tema som barndom, oppvekst, familieliv og livsløp, migrasjon, foreldrepraksiser, vold og seksuelle overgrep, omsorgssvikt, omsorgsovertakelse, profesjonelle samtaler, relasjonelt arbeid, barns medvirkning og dokumentasjon i barnevernet. I dette inngår et mangfoldsperspektiv som vektlegger blant annet seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon og flerkulturell tilhørighet. Utviklingspsykologiske, systemiske og familieterapeutiske perspektiver står sentralt. 

Faggruppens medlemmer underviser på utdanningsprogrammene sosialt arbeid, barnevern og familiebehandling. 

Faggruppen er en del av Institutt for sosialfag.

Faggruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...