English version

Informasjon i bruk (INFUSE)

Forskningsgruppen studerer bruk av informasjon i arbeid, hverdag, studier og fritid.

Forskningsgruppen har som mål å forstå menneskers bruk av informasjon og dets betingelser. Vi ser på informasjonsbruk som et allestedsnærværende fenomen og er interessert i hvordan det gjennomsyrer informasjonsrelaterte aktiviteter i bredt perspektiv – som for eksempel informasjonsbehov, informasjonsinnhenting, søking, distribuering, deling, produksjon og vurdering. Disse reflekteres over i kontekst av ulike former for informasjon og informasjonsressurser i et mangfold av situasjoner og miljøer.

Vi gjennomfører teoretisk, metodologisk og empirisk arbeid, og er også opptatt av praktiske implikasjoner av og for informasjonsbruk og informasjonsbrukere. Vi har ulike tilnærminger til informasjonsrelaterte aktiviteter som

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...