English version

Læring og samhandling

Vi forsker på lærings- og samhandlingsformer i både utdanning og yrkesutøvelse, spesifikt knyttet til sykepleie- og helsefaglige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagområder.

Hovedtemaene som forskningsgruppen fokuserer på er læring- og samhandling i utdanningen, samhandling mellom profesjonsutøvere og med pasienter, samt helseveiledning og pedagogisk kompetanse.

Læring- og samhandling i utdanningen

Vi forsker på ulike former for læringsaktiviteter- og prosesser i teori- og praksisstudier i sykepleierutdanningen. Pågående studier har fokus på sammenhengen mellom læringsaktiviteter og læringsutbytte i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB). Andre studier undersøker vurdering av bachelor- og masterstudenters kompetanse i praksisstudier. Vi forsker også på simulering som læringsaktivitet.

Forskergruppen undersøker faglige tema som sykepleievitenskapens plass i utdanningen. Helsepedagogikk  som begrep og praksis i utdanningen er tema for et samarbeidsprosjekt med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (mestring.no) (NK LMH, OUS).

Samhandling mellom profesjonsutøvere og med pasienter

Forskergruppen deltar i flere prosjekter om samhandling mellom profesjonsutøvere og pasienter i ulike rehabiliteringskontekster, for eksempel hvordan helsepersonell i tverrfaglig samarbeid forholder seg til pasienter med langvarige smerter. Gruppen har tilknytning til forskningsnettverket forskningsnettverket Phlegethon (phlegeton.net) og er inkludert i forskningsprosjektet Transitions in Rehabilitation, som undersøker pasientdeltagelse og tverrprofesjonell bruk av kunnskap i rehabiliteringsprosesser.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...