English version

Media Practice

Forskningsgruppen utforsker mediepåvirkning på hverdagsliv, kultur og samfunn gjennom tverrfaglige tilnærminger.

Denne forskningsgruppen tilhører Institutt for journalistikk og mediefag (JM) ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Forskningsinteressene omfatter ulike tradisjoner innenfor medieforskningen og anvender perspektiver fra blant annet antropologi, etnologi, geografi, visuell kommunikasjon samt praktiske medieproduksjonsstudier.

Media Practice fokuserer på tre hovedområder og samspillet mellom disse: Produsent – Produkt – Praksiser.

Vårt fokus er studier av hvordan medier får konsekvenser for hverdagslige aktiviteter, hvordan medier er innebygd i sosialt og kulturelt liv og "hele spekteret av praksiser som er orientert mot media og medias rolle i å ordne andre praksiser i den sosiale verden" (Couldry 2004:115).

Mediepraksisgruppen består av en kjernegruppe og et nettverk av forskere – og i kjernen av aktiviteten er våre seminarer en eller to ganger i semesteret.

Våre løpende aktiviteter kan du finne på vår blogg (uni.oslomet.no).

Media Practice er en videreutvikling av den tidligere forskergruppen med navnet Entrepreneurship, innovation and design in media (MEID), drevet av Robert Wallace Vaagan frem til sommeren 2022. Forskergruppen har skiftet navn og endret retning, og ledes nå av et tverrfaglig triangel: Ragnhild Kr. Olsen (JM), Gudrun Rudningen (AFI) og Dagny Stuedahl (JM).

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...