English version

Muskelskjeletthelse

Vi forsker på skader, sykdom og plager knyttet til kroppens bevegelsesapparat, først og fremst artrose, ryggsmerter, skuldersmerter, samt langvarige muskelskjelettplager.

Begrepet Muskelskjeletthelse (MUSK Health) er i tråd med muskel- og skjelettsatsingen MUSS (muss.no) og omfatter fem hovedgrupper:

 1. Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet som følge av fysiske og psykiske belastninger.
 2. Ikke-infeksiøse inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer i ledd, ryggsøyle og/eller bløtdeler.
 3. Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle.
 4. Patologisk beintap/osteoporose med eller uten osteoporotiske brudd.
 5. Skader i bevegelsesapparatet inkludert følgetilstander som en konsekvens av slike skader. 

Forskergruppen legger vekt på å skape et godt forskningsmiljø der det er rom for diskusjon og kritisk refleksjon rundt egne og andres forskningsprosjekt, og der det stimuleres til nytenkning og innovasjon.

Forskergruppen er et aktivt forum for både gruppens medlemmer, norske og internasjonale samarbeidspartnere, samt master- og bachelorstudenter ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi på OsloMet.

Medlemmene formidler aktivt forskning på muskelskjeletthelse, både gjennom forskningsbasert undervisning og ved å delta på arenaer der individuelle og samfunnsmessige utfordringer knyttet til muskelskjeletthelse diskuteres (møter, kongresser, nettsteder). 

Forskningsgruppen ble etablert i 2015 ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Forskningsgruppen har både kvantitativ og kvalitativ metodekompetanse. Kvantitativt arbeides det både med observasjonsstudier, som f.eks. longitudinelle design og tverrsnittsstudier, og med eksperimentelle studier.

  Kvalitativt dekkes alle de sentrale datatypene, deltakende observasjon, intervju og dokumenter. Flere av gruppens medlemmer har et betydelig internasjonalt nettverk.

 • Blogg

  Mer om oss, om prosjekter og publiseringer finner du på bloggen vår (muskhealth.com).