English version

Systemisk design og bærekraft

Systemtankegang, defineres av UNESCO (2018) som en nøkkelkompetanse for å bekjempe klimaendringer, og brukes som hovedperspektiv for denne forskningsgruppen.

Systemisk design kombinerer systemteori og designpraksis. Designtilnærmingen innebærer å forstå design som en potensiell endring eller inngripen ved innovasjon, i komplekse sammenhenger. Vi søker å beskrive systemer, egenskaper og funksjoner, for å forstå dynamikken og praksiser som slike systemer produserer, som grunnlag for bærekraftige designinngrep.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   For å beskrive, forstå og designe inngrep i komplekse sammenhenger og for å redusere kompleksitet, kreves inter- og tverrfaglige forskningstilnærminger. Forskningsgruppen består av medlemmer fra ulike fagområder som design, fysikk, statsvitenskap, arkitektur, sosiologi, kybernetikk m.m., og skaper dermed en bred plattform for diskusjoner og en rekke mulige tilnærminger for å studere og forstå systemer og miljøer.

   Videre håper vi at vi sammen kan utvikle feltet systemisk design og bærekraft, og de ulike akademiske feltene som er representert av deltakerne, gjennom felles forskningsprosjektsamarbeid, felles finansieringssøknader for forskning, delt nettverk for ph.d.-studenter og samarbeidende undervisningsaktiviteter.

   Systemisk design og bærekraft er internasjonalt orientert, og deltakerne i forskningsgruppen representerer, i utgangspunktet, sju ulike universiteter i Europa.