English version

Velferd, demokrati og offentlig forvaltning

Avdelingens kjernekompetanse er forankret i kunnskap om organisering av offentlig sektor og dennes betydning for politisk deltakelse, politisk styring, politikkens innhold og ansvars- og oppgavefordeling.

Avdelingen er en del av By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Vi forsker på:

Avdelingen forsker innenfor en rekke politikkområder, som helse- og sosialsektoren, klima- og miljøpolitikken og bolig- og utdanningspolitikken.

Mye av vår forskning dreier seg om hvordan politikken kommer til uttrykk lokalt og i kommuneorganisasjonen. Vi benytter både kvalitative og kvantitative analysemetoder.

Forskningsleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...