Hvordan hjelpe unge som sliter psykisk?

Ung kvinne går ned trapp mens hun bærer en laptop i høyre hånd og holder fast i rekkverket med venstre hånd.

Ungdata-rapporten fra 2018 viser at det har vært en økning i selvrapporterte psykiske plager blant unge.

Unge jenter er mest utsatt, men guttene sliter også. Hvordan kan vi bedre forebygge psykiske lidelser blant unge?

– Det en sterk sammenheng mellom skolestress og psykiske helseplager blant ungdom. Analysene våre viser at ungdommene selv opplever at skolepress er en årsak til plagene, sier forsker Ingunn Marie Eriksen ved OsloMet.

Eriksen er en av forskerne bak en rapport som ser nærmere på økningen i selvrapporterte psykiske helseplager (oda.oslomet.no). Her har de gjort analyser av Ungdata-undersøkelsen Ung i Oslo og gjennomført fokusgruppeintervjuer med ungdom i Oslo.

– Vi har ikke forsket direkte på mulige tiltak for å forebygge psykiske plager blant unge, men vi har en del kunnskap om hva ungdommene selv sier om stresset og presset i skolen.

Mindre karakterpress

Det er nemlig slik at ungdommene mener at lærerne står bak noe av presset.

– Elevene ønsker seg mindre karakterpress og synes lærerne bør bli flinkere til å koordinere prøver og innleveringer, samtidig som de ønsker seg klart definerte mål, sier Eriksen.

– Skolen er viktig

– Skolen er en viktig arena å arbeide for å fremme god psykisk helse, sier forsker Monica Holm Larsen. Hun har forsket på hva lærere og helsesykepleiere (tidligere helsesøstre, red anm.) kan gjøre for å fremme elevenes psykiske helse.

– Det er bare rundt 10 prosent av helsearbeid som skjer i selve helsevesenet. Skolen er et sted alle unge er, og derfor et viktig sted for helsefremmende arbeid. Lærere er kompetente og kjenner elevene, et tettere samarbeid med helsesykepleier vil være bra, sier Larsen.

Barn i Norge er dessuten vant med helsesykepleier fra de er helt små, så dette er en relasjon vi må bygge videre på, for å fremme en god psykisk helseutvikling blant unge, mener Larsen.

Hun er en forkjemper for brede, universelle helsetiltak.

– Hvis alle får et godt inkluderende læringsmiljø, er det også bra for elevene som sliter i klassen.

Normalt å ha problemer

Larsen understreker at vi heller ikke må sykeliggjøre det som er vanlige problemer i denne perioden i livet. – Det er så mye press og forventninger til at dagens unge at mange trenger hjelp til å rydde i kaoset i hodet, slik at det ikke utvikler seg til noe mer alvorlig. Her kan helsesykepleier være til stor hjelp, sier Larsen.

Hun er opptatt av at det som elevene beskriver som psykiske helseplager ofte handler om at hverdagen rett og slett blir for voldsom.

Forsker og helsesykepleier Nina Misvær er enig. Psykiske plager er noe annet enn psykisk sykdom, påpeker hun.

– Jeg tenker at ungdomstiden – med hormoner og løsrivelse, fremtidsplaner, skolepress og alt dette her, det er og blir en vanskelig og utfordrende tid. Og vi helsesykepleiere må bidra til at dette blir normalisert. Diskutere med barna, lære de å bli kjent med og å snakke om følelser og egne behov, sier hun.

– Her mener jeg at helsesykepleiere kan bidra med å være en trygg voksen med et annet blikk.

Må bli mer synlig

Misvær mener helsesykepleiere bør bruke tiden sin til å være sammen med barna ute i skolemiljøet. De må være ute i skolegården, være sammen med lærerne og plukke opp problemer, og være tilgjengelig for foreldrene.

– Det er viktig at vi som helsesykepleiere ikke bare sitter på kontorene våre, og tar imot de som kommer. Dessuten må helsesykepleierne ha lærerne og skolen på laget. Slik det er nå, så er vi avhengige av at lærerne slipper helsesykepleierne inn, sier hun.

Hun får støtte av Larsen. Det må ikke være slik at lærere bare tar kontakt med helsesykepleier ved behov, påpeker hun.

– Det bør være et formalisert samarbeid med faste møtepunkter innplassert i et organisasjonskart. Helsesykepleier må være en like naturlig samarbeidspartner som sosiallærer.

Ikke bare brannslukking

– På enkelte skoler er helsesykepleier bare tilstede noen dager i uken, da blir det lett bare brannslukking de får tid til.

Helsesykepleiere bør bruke mer tid på forebyggende arbeid på klasse- og gruppenivå, fremhever Larsen.

Nina Misvær er bekymret og etterlyser mer oppmerksomhet rundt alle de som ikke går til helsesykepleier, og da spesielt guttene. Undersøkelser viser for eksempel at 70 prosent av guttene som blir mobbet, ikke sier ifra. Det er et høyt tall, når vi vet hva mobbing kan gjøre med helsen til folk.

Ønsker mer foreldreveiledning

Misvær tenker at foreldreveiledning til skolebarn er viktig. Det kan være samtaler som dreier seg om alt fra mobbing til overvekt. Om hvor viktig det er å støtte og sette grenser.

– Istedenfor å gjøre barna til klienter eller pasienter, så tror jeg at det er en ubrukt ressurs å jobbe mer gjennom foreldrene, sier Misvær.

Hun mener mye kan gjøres ved å gjøre foreldrene tryggere i foreldrerollen.

Foreldre kan redusere stresset hos barna

Ingunn Marie Eriksen mener også at foreldrene har en viktig rolle.

– Foreldre kan bidra med å ta det hele ned noen hakk. Ikke ha så høye forventninger og realitetsorientere ungdommene litt. Hva så hvis du ikke kommer inn på Katta? Det finnes andre alternativer.

– Ungdommene gir uttrykk for at når mamma sier at nå kan jeg slappe av, nå er det bra nok, da hjelper det, sier hun.

Setter for høye krav til seg selv

For å forebygge psykiske helseplager blant unge er det utrolig viktig med stabile voksenpersoner som lærer barn og unge gleden ved å mestre, understreker forsker Siv Skarstein.

Hun har blant annet forsket på ungdom med høyt forbruk av reseptfrie smertestillende midler. Ungdommene i en av studiene tok smertestillende for å roe seg ned og flere slet med angst og en følelse av å ikke være bra nok.

– Vi har lett for å verdsette mennesker for prestasjoner. Mange ungdommer setter uendelig høye krav til seg selv hvor fallhøyden er veldig stor.

La ungdommen din få kjenne at hun er verdifull, uavhengig av hva hun presterer, er rådet hennes til foreldre.

Kontakt

Laster inn ...

Relaterte saker

Et illustrasjonsbilde av en kvinne som holder et glass med vann og en pille i hånda.
Bruk av smertestillende kan være et signal om at ungdom sliter psykisk

Ungdom med angst og depresjon bruker reseptfrie smertestillende medisiner langt oftere enn andre unge, viser en ny studie.

Trykk av to barn som holder hender
Kommune-Norge vil jobbe bedre med unges helse

Hvordan ligger myndighetenes satsing på bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge egentlig an?

Jente som går alene på fortauet i en storby med eldre bygårder og parkerte biler
– Mange av barna må ta ansvar for både seg selv, søsken og foreldre

Stipendiat Jennifer Drummond Johansen har intervjuet 16 ungdommer som har vokst opp i en flyktningfamilie.

Publisert: 03.01.2019
Sist oppdatert: 03.05.2021
Tekst: Heidi Ertzeid | Sonja Balci | Stig Nøra
Foto: ABO Photography/Shutterstock/Scanpix