English version

Assessment for Learning in Citizenship Education (ALiCE)

ALiCE er et Erasmus+-prosjekt som skal utvikle felles europeisk rammeverk for vurderingspraksiser til bruk i formativ vurdering som fremmer elevers kompetanse i demokratisk medborgerskap, både i ulike skolefag- og i tverrfaglige tilnærminger.

ALiCE er et Erasmus+-prosjekt finansiert av KA220-SCH-Cooperation partnerships in school education-programmet. 

I samarbeid med eksperter fra åtte ulike europeiske land, undersøker ALiCE hvordan medborgerskap er innlemmet i ulike læreplaner, hvilke læringsmål som er inkludert, og hvordan ulike vurderingspraksiser er i bruk og kan bli brukt for å fremme utdanning for medborgerskap.  

Samarbeidet i ALiCE sikter mot å utvikle en digital læringsplattform som kan deles internasjonalt og brukes til å styrke lærernes vurderingspraksiser i Europa samt fremme demokratisk medborgerskap i europeiske skoler.  

 • Prosjektdeltakere OsloMet

   Laster inn ...
  • Data og metode

   Arbeidet i ALiCE er organisert gjennom fire resultatområder og vil utvikle: 

   Resultat 1

   Et felles rammeverk basert på komparative perspektiver på vurdering for medborgerskap i utdanning på tvers av EU og EØS-land (IO1). 

   Metode: Dokumentanalyse og fokusgruppeintervjuer i åtte europeiske land. (Planlagt gjennomført mellom januar 2022 og juli 2022).

   Resultat  2

   En oversikt over innovativ utdanningspraksis i statsborgerskapsutdanning (IO2). 

   Metoder: evaluering og analyse av vurderingspraksis fra åtte land (varighet: mai 2022–aug. 2023).

   Resultat  3

   En digital plattform med samling av metoder for formativ vurdering som vi tilpasser for bruk innen medborgerskapsundervisning og egnet for lokal tilpasning (IO3).

   Metoder: workshops og kurs for eksperter og lærere fra åtte land (varighet: jan. 2022–feb. 2024).

   Resultat 4

   En veileder for lærerfellesskap til bruk i implementering av formativ vurdering i medborgerskapsutdanning (IO4). 

   Metoder: policyanalyse og lærerutdanningsmoduler (MOOC-kurs, digital plattform) (varighet: september 2023– oktober 2024).

   Lærerseminar 1

   Kromeriz, Tsjekkia, 29. og 30. september 2022
   Lærerseminaret var vår første mulighet til å møte alle lærerne fra Belgia, Nederland, Norge, Portugal, Slovenia, Bulgaria, Italia, Litauen og Tsjekkia for å diskutere vurderingsmetoder og pedagogisk praksis med fokus på medborgerskap (citizenship education). 

   Vi vil fortsette opplæringen på Sicilia høsten 2023.

  • Partnere

   • AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Belgia (koordinator)
   • OSLOMET – storbyuniversitetet, Norge
   • Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts, Belgia
   • Euroface Consulting s.r.o., Tsjekkia
   • Universidade de Lisboa, Portugal
   • Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje, Slovenia
   • Socialiniu projektu institutas, Litauen
   • National Training Center, Bulgaria
   • Centro Iniziative Ricerche e Programmazione economica, Italia
  • Partnerskoler i Norge