English version

Assessment for Learning in Citizenship Education (ALiCE)

ALiCE er et Erasmus+-prosjekt som skal utvikle felles europeisk rammeverk for vurderingspraksiser til bruk i formativ vurdering som fremmer elevers kompetanse i demokratisk medborgerskap, både i ulike skolefag- og i tverrfaglige tilnærminger.

ALiCE er et Erasmus+-prosjekt finansiert av KA220-SCH-Cooperation partnerships in school education-programmet. 

I samarbeid med eksperter fra åtte ulike europeiske land, undersøker ALiCE hvordan medborgerskap er innlemmet i ulike læreplaner, hvilke læringsmål som er inkludert, og hvordan ulike vurderingspraksiser er i bruk og kan bli brukt for å fremme utdanning for medborgerskap.  

Samarbeidet i ALiCE sikter mot å utvikle en digital læringsplattform som kan deles internasjonalt og brukes til å styrke lærernes vurderingspraksiser i Europa samt fremme demokratisk medborgerskap i europeiske skoler.  

 • Prosjektdeltakere OsloMet

  Laster inn ...
 • Data og metode

  Arbeidet i ALiCE er organisert gjennom fire resultatområder og vil utvikle: 

  Resultat 1

  Et felles rammeverk basert på komparative perspektiver på vurdering for medborgerskap i utdanning på tvers av EU og EØS-land (IO1). 

  Metode: Dokumentanalyse og fokusgruppeintervjuer i åtte europeiske land. (Planlagt gjennomført mellom januar 2022 og juli 2022).

  Resultat  2

  En oversikt over innovativ utdanningspraksis i statsborgerskapsutdanning (IO2). 

  Metoder: evaluering og analyse av vurderingspraksis fra åtte land (varighet: mai 2022–aug. 2023).

  Resultat  3

  En digital plattform med samling av metoder for formativ vurdering som vi tilpasser for bruk innen medborgerskapsundervisning og egnet for lokal tilpasning (IO3).

  Metoder: workshops og kurs for eksperter og lærere fra åtte land (varighet: jan. 2022–feb. 2024).

  Resultat 4

  En veileder for lærerfellesskap til bruk i implementering av formativ vurdering i medborgerskapsutdanning (IO4). 

  Metoder: policyanalyse og lærerutdanningsmoduler (MOOC-kurs, digital plattform) (varighet: september 2023– oktober 2024).

  Lærerseminar 1

  Kromeriz, Tsjekkia, 29. og 30. september 2022
  Lærerseminaret var vår første mulighet til å møte alle lærerne fra Belgia, Nederland, Norge, Portugal, Slovenia, Bulgaria, Italia, Litauen og Tsjekkia for å diskutere vurderingsmetoder og pedagogisk praksis med fokus på medborgerskap (citizenship education). 

  Vi vil fortsette opplæringen på Sicilia høsten 2023.

 • Partnere

  • AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Belgia (koordinator)
  • OSLOMET – storbyuniversitetet, Norge
  • Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts, Belgia
  • Euroface Consulting s.r.o., Tsjekkia
  • Universidade de Lisboa, Portugal
  • Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje, Slovenia
  • Socialiniu projektu institutas, Litauen
  • National Training Center, Bulgaria
  • Centro Iniziative Ricerche e Programmazione economica, Italia
 • Partnerskoler i Norge