Amatørenes inntogsmarsj

Betydningen av digital deltakelse og distribuert produksjon i samtidige kunstneriske forståelser og praksiser.

Sommeren 2018 publiserte popartisten Astrid S den nyskrevne låta «Relevant» på sin YouTube-kanal. Låta ble til etter at artisten ba om tekst-hjelp fra sine følgere på Twitter og Instagram, hvorpå hun fikk inn over 5000 bidrag fra hele verden som hun plukket fra og satte sammen. Så hvem laget egentlig låta?

Digitaliseringen har brakt med seg en rekke nye muligheter for å oppleve, diskutere, lage og dele kunst og kultur. Rimelig digital teknologi for å lage og dele musikk og bilder gjør at alle som vil kan formidle sin kunst til omverdenen. Samtidig åpner digitale plattformer for å lage kreative felleskap med andre likesinnede, og gir nye muligheter for samarbeid og utveksling mellom allerede etablerte kunst- og kulturaktører og deres publikum.

Med digitaliseringen har kunst- og kulturutøvere også fått flere muligheter til å invitere sine fans, ‘følgere’ og andre interesserte til å delta i selve den kreative produksjonen av kunsten. Resultatet er en utydeliggjøring av skillene mellom de etablerte rollene og kategoriene knyttet til produksjon, distribusjon og konsum av kulturelle og kunstneriske uttrykk.

Prosjektet «Amatørenes inntogsmarsj: Betydningen av digital deltakelse og distribuert produksjon i samtidige kunstneriske forståelser og praksiser» vil fokusere på to digitale kunst- og kulturfelt: popmusikk og visuell kunst. Både lyd og bilde er områder der digitaliseringen i stor grad har bidratt til økt samspill og samskaping mellom kulturprodusent og -publikum. Gjennom ustrukturerte dybdeintervjuer av sentrale aktører i feltet og internett-feltarbeid (såkalt nettnografi) søker prosjektet å kartlegge omfanget av slik digital deltakelse i kunstproduksjon i det norske kunst- og kulturfeltet, samt ulike karakteristika av dette.

Aktuelle spørsmål er: Hvilke nye uttrykk og aktører trer frem som et resultat av nye digitale produksjons-, distribusjons- og konsumpraksiser? Hvilken innvirkning har dette på de allerede etablerte, strukturelle rammene? Hvilke motsetninger og interessekonflikter fører det til? Hvordan bidrar fremveksten av det nye digitale landskapet til nye forståelser, praksiser og diskusjoner knyttet til kunstfaglige, sosiale og kommersielle interesser og hensyn?

  • Prosjektmedarbeidere

    Laster inn ...