Assisted Living-prosjektet

Assisted Living-prosjektet (ALP) er et fireårig forsknings- og utviklingsprosjekt som skal fremme ansvarlig forskning og innovasjon innenfor feltet velferdsteknologi.

Prosjektet skal bidra med kunnskap rettet mot bruken av velferdsteknologi blant eldre med lette kognitive vansker og utvikle "smarte" teknologiske løsninger for denne gruppen.

Et grunnleggende perspektiv i prosjektet er såkalt "ansvarlig forskning og innovasjon", eller på engelsk "Responsible Research and Innovation" (RRI). Dette er en tilnærming til forskning og innovasjon som legger vekt på brukerinvolvering og bred dialog omkring forskningens verdier, metoder og hensikter.

ALP vil forske med og for personer med mild kognitiv svikt. Kognitiv svikt er en viktig årsak til at personer ikke lenger kan bo hjemme, og antallet personer med kognitiv svikt forventes å øke med forlenget levealder både i Norge og internasjonalt. Ulike teknologiske løsninger forventes å være en del av tiltakene for at personer med kognitiv svikt skal mestre hverdagen og bo hjemme så lenge de ønsker. Teknologiforskningen i prosjektet vil anvende automasjon og machine learning og utvikle selv-lærende systemer for personer med mild kognitiv svikt.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, under SAMANSVAR-programmet, i samarbeid med IKTPLUSS-programmet.

 • Deltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • Teknologirådet: Hilde Lovett og Adele Flakke Johannessen
  • Sensio AS
  • University of Exeter School of Business and Economics: Professor Richard Owen
  • Karlsruhe Institut für Technologie: Dr. Miltos Ladikas
  • University of Bristol: Professor Ruud ter Meulen og Dr. Mari-Rose Kennedy

Nytt fra prosjektet

Joggesko hensatt under en institusjonsseng med hjul
Eldre er positive til smart teknologi i hjemmene sine

Nytt forskningsprosjekt viser at det er rom for nyskapende prosjekter hvor de eldre selv får delta gjennom hele perioden.