English version

Baltic UKH urban knowledge hubs – Transformative societal spaces for hybrid libraries in the Baltic sea region

Målet med prosjektet er å gi offentlige myndigheter og andre verktøy og metoder for deltakende utforming av tilgjengelige og attraktive informasjonsmøteplasser og tjenester.

BALTIC UKH tar tak i et økende behov for møteplasser over hele Østersjøregionen hvor innbyggerne kan få tilgang til og utveksle pålitelig og forståelig informasjon. Disse møteplassene må være åpne for både digital og fysisk overlevering av informasjon og tjenester, og bør være koblet til både globale informasjonsnettverk og lokalsamfunn.

I tråd med ideen om Urban Knowledge Hubs (UKH), som et nytt konsept, vil prosjektets hovedresultat være en forskningsbasert verktøykasse for konseptualisering og design av slike hybride informasjonsknutepunkter.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartner

  State and University Library Hamburg, Tyskland

  Andre partnere

  • National Library of Latvia, Latvia
  • Det kongelige bibliotek, Danmark

  Prosjektet har åtte assosierte partnere fra Tyskland, Danmark, Latvia, Finland og Polen.