English version

Barnevern i møte med mangfold

Dette prosjektet er en følgeevaluering av en kommunikasjonskampanje om norsk barnevern i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Prosjektet skal evaluere virkninger av en kommunikasjonskampanje om norsk barnevern. Selve kampanjen er rettet mot somalisk, polsk og engelsk språkgruppe i bydel Åsane i Bergen, bydel Grünerløkka i Oslo og i Ålesund.

Bakgrunnen for prosjektet er at barnevernets omdømme og mandat blir diskutert på ulikt vis i det offentlige ordskiftet, i tradisjonelle nyhetsmedier og i sosiale medier både nasjonalt og globalt. Det er mye av denne informasjonen som antas å være feilaktig, og at en kommunikasjonskampanje kan korrigere.

Prosjektet skal studere virkninger av kommunikasjonskampanjen primært gjennom å studere fokusgruppe- og survey-data. Fokusgruppene gjennomføres for hver språkgruppe, og med cirka seks respondenter. Fokusgruppene har til hensikt å gå i dybden på kvalitet og målsetning med kommunikasjonskampanjen. Surveydata hentes inn før og etter kampanjen, og innen de geografiske områdene som kampanjen er rettet inn mot. Hensikten med surveystudien er å måle endring i befolkningens holdning og tillit til barnevernet.

Prosjektet finansieres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som ledd i deres innsatser rettet inn mot innvandreres holdninger til norsk barnevern.

 • Prosjektdeltakere

   

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • The University of Sussex
   • Institute of Education, University of London
   • Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI)