English version

Barnevernets arbeid når det er bekymring for barnets seksuelle atferd

Prosjektet skal komme med innspill til hva som kan være gode tiltak i barnevernets arbeid med å ivareta barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (PSA/SSA) og deres foreldre.

De senere årene har barn og unge med såkalt problematisk og skadelig seksuell atferd (PSA/SSA) i økende grad blitt satt på dagsorden i ulike deler av hjelpeapparatet som har en rolle overfor barn. Kunnskapen om hvordan det jobbes med denne gruppen i ulike deler av barnevernet er imidlertid mangelfull. 

I dette prosjektet skal vi intervjue ansatte i Barne-, ungdoms- og familieetaten (inntak til fosterhjem og institusjoner) og ledere og ansatte i kommunal barneverntjeneste og institusjoner om deres arbeid med barn og unge med PSA/SSA-problematikk og deres familier. Vi skal også intervjue barn og unge (10–18 år) og foreldre eller fosterforeldre som har vært i kontakt med barnevernet i forbindelse med slike utfordringer. 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...