Bo lenger hjemme med sosial velferdsteknologi (BoVEL)

Prosjektet skal frembringe ny kunnskap og nye ferdigheter for utvikling og bruk av sosial teknologi til forbedring av nåværende kommunale helse- og omsorgstjenester for eldre

BoVEL er et innovasjon- og forskningsprosjekt som skal utvikle, implementere og teste en ny sosialteknologisk tjeneste, bestående av

Tjenesten tar utgangspunkt i kommunikasjonsløsningen Komp, som er utviklet av teknologibedriften No Isolation AS. Tjenesten testes ut i reell drift i Oslo kommune, i hjemmetjenesten bydelene Nordstrand, St. Hanshaugen og Østensjø, og på Solfjellshøgda Helsehus.

Prosjektet ledes av No Isolation AS (noisolation.com).

OsloMet er FoU-partner, og skal besvare forskningsspørsmålene i prosjektet.

Forskningsleder

Laster inn ...
 • Hovedmålet med prosjektet

  Hovedmålene for forskningen i prosjektet er

  • å kartlegge bruksformer (inkl. hva teknologien brukes til og hvordan) og brukererfaringer fra ulike perspektiv (inkl. pårørende, ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i tillegg til de eldre hjemmeboende eldre selv) og i ulike kontekster
  • å avdekke om bruk av sosial teknologi kan bidra til økt livskvalitet og sosial kontakt for hjemmeboende eldre med pleiebehov
  • å undersøke om bruk av sosial teknologi fører til at hjemmeboende eldre kan og vil bo lengre hjemme, og hvordan en evt. forlenget botid i eget hjem henger sammen med kartlagte bruksformer og evt. endringer i livskvalitet og sosial kontakt
 • Medlemmer

   

  Laster inn ...