English version

Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi (RHT)

Vi utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter og ortopediingeniører og tilbyr studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Vår forskningsportefølje er bred og skal bidra til kunnskapsutvikling og innovasjon for fremtidens helsetjenester. Instituttet hører til Fakultet for helsevitenskap.

Instituttet i tall

Studenter
1070
Ansatte (årsverk)
93
Bachelorprogrammer
3
Masterprogrammer
7

Ledelsen ved instituttet

 • Instituttleder

   Laster inn ...
  • Avdelingsledere

   Ergoterapi

    Laster inn ...

    Fysioterapi

     Laster inn ...

     Masterspesialiseringer

      Laster inn ...

      Ortopediingeniørfag

       Laster inn ...

      Fremragende forskningsmiljø

      Klinikker og laboratorier