Spillteknologi på ergoterapi-utdanningen

Ergoterapeut veileder en pasient med en spillsimulator

I en lys nyoppusset, og litt institusjonspreget, simulerings-leilighet er en gruppe studenter samlet. De er rekruttert inn i Spillteknologi-prosjektet. I dag har de besøk av ergoterapispesialist Truls Sveløkken Johansen fra Sunnaas HF sin VR-lab. Truls skal gi studentene opplæring i og la de få prøve ut nye VR briller (Oculus quest) som skal brukes i nye og gamle spill. 

Else Britt Bruset, som leder pilotprosjektet, følger ivrig med. De fire studentene får lønn som studentassistenter og skal bli superbrukere som i sin tur skal veilede både medstudenter og lærere.

Spillteknologi i rehabilitering er mer gøy

Vanlige kommersielle dataspill kan brukes i rehabilitering av pasienter som har skader eller sykdom som reduserer funksjonsevnen. Mange er lagt inn på sykehus for en lengre periode eller har funksjonsnedsettelser som gjør at de har behov trening og rehabilitering over lengre tid. Trening kan dessuten oppleves å være monoton og kjedelig.

Løsningen er å ta i bruk spillteknologi som kan gi like god effekt. Bonusen er at både pasienter og helsepersonell opplever at det er morsommere. Da øker motivasjonen og man kan få økt effekt av tiden man har brukt. Alt som kreves er en tv eller dataskjerm, spillkonsoll og VR-briller – og personell med kompetanse som kan gi pasientene god opplæring. Teknologien brukes allerede i praksisfeltet, og utdanningssteder må sørge for at studentene er forberedt.

Truls viser studentene hvordan de kan bruke spillet. Noen står og noen sitter i en sofa.

Ergoterapeut-studenter ved OsloMet lærer spillteknologi og VR. Teknologien brukes i rehabilitering av pasienter med nevrologiske skader.

Veileder både studenter og lærere

Målet er at studentene skal lære grunnleggende prinsipper for å kunne bruke og analysere ny teknologi på markedet, og hvordan dette kan tilpasses og anvendes i rehabilitering. Studentene får tid til å lære og bruke teknologien, og i å analysere spillenes potensiale for å trene opp ferdigheter og funksjoner. I Spillteknologi-prosjektet øver studentassistentene på å veilede både hverandre og lærerne i å bruke spillene. På denne måten oppnår de både teknologisk kompetanse og veiledningskompetanse.

Ragnhild tar på seg VR-briller, og i bakgrunnen ser vi spillverdenen på en skjerm.

Ragnhild Lorentsen Moltu fungerer som studentassistent, og prøver ut nye VR briller for å være klar til å bidra i undervisning av studenter i 2.året i rehabiliteringsemnet.

Fornøyde studenter

– Opplegget som har vært rundt spillteknologiprosjektet har vært veldig bra. Teknologi er en stor del av fremtiden, og at vi på utdanningen får muligheten til å fordype oss i faget, samt knytte det til vårt fagfelt er en fantastisk mulighet. At vi har fått veiledning av Truls, med spesialkompetanse på feltet har gjort det ekstremt lærerikt og motiverende. Jeg selv har alltid hatt en stor interesse for teknologi og spill.

Å se hvordan egen interesse kan tas i bruk for å gjøre hverdagen til mennesker lettere og mer meningsfull ser jeg på som et stort argument for å fortsette utviklingen, også når det kommer til å innlemme det i programplanen i større grad, sier student Aksel André Clausen Dammerud.

– Jeg opplevde det som veldig motiverende og lærerikt å få jobbe med teknologi og arbeidsmetoder sammen med Truls Johansen fra Sunnaas. Det å få opplæring og kunne samarbeide med en fagperson som i flere år har jobbet med å bruke VR innen rehabilitering ga en faglig trygghet og det var veldig motiverende å vite at det vi lærer ikke bare er teorier, men faktisk blir praktisert ute i arbeidslivet, sier student Mathias Mersland.

VR og spillteknologi vil uten tvil være viktige verktøy for ergoterapeuter fremover, og jeg syns det er veldig bra at OsloMet er fremoverlente og inkluderer dette som et satsningsområde i utdanningen vår. – Mathias Mersland

Ønsker spillteknologi inn i flere emner

– Vi ønsker på sikt å få spillteknologi inn i flere emner og å utvikle forskjellige typer ferdighetstreninger. Fordeler med spillteknologi og VR er at det engasjerer, er morsomt og intuitivt. Det kan være fysisk utfordrende med mange repetisjoner som gir god treningseffekt. Vi ser at dette kan utvides til å gjelde innen mange områder som for eksempel habilitering, i eldreomsorg for å vedlikeholde ferdigheter og funksjoner, samt innen smerterehabilitering, sier universitetslektor Else Britt Bruset.

– For at studenter skal kunne ta i bruk VR i praksis må de kjenne til teknologien og erfare den selv. De må kjenne til variasjoner i spill og vite hvilke ferdigheter og funksjoner som kan trenes ved hjelp av disse. Det kreves øving og erfaring for å mestre dette, derfor trenger vi ferdighetstreninger, forklarer Bruset.

– Vi har også hatt et møte med Jan Egil Brattgjerd og Camilla Foss i hololens-prosjektet for å se om studentassistentene kan involveres i anatomiundervisningen hvor det brukes smartbriller med interaktive hologrammer, sier Bruset.

Truls, Else, Ragnhild, Mathias, Jonas og Aksel sitter i en sofa og smiler til fotografen.

Fra venstre Truls Sveløkken Johansen fra Sunnaas HF, Else Britt Bruset leder for Spillteknologi-prosjektet, Ragnhild Lorentsen Moltu, Mathias Mersland, Jonas Hegge-Jensen, Aksel André Clausen Dammerud er alle studentassistenter i prosjektet

Muligheter på tvers av utdanninger

– Vi ser også muligheter i å samarbeide med Institutt for informasjonsteknologi ved Fakultet for teknologi, kunst og design. Dessuten har vi vært i kontakt med ansatte på vernepleierutdanningen, der vi ønsker å utveksle erfaringer med bruk av VR i undervisning, avslutter Bruset.

Kostnader til utstyr og programvare er innkjøpt av Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, mens øvrige kostnader dekkes av prosjektmidler fra OsloSim. Studentassistentene lønnes med midler fra Studentpakken, som var midler fra regjeringen i 2021 (ansatt.oslomet.no)

Kontakt

Laster inn ...

Les flere studenthistorier

Bilde fra utprøving av spillet
VR-spill trener Parkinson-pasienter

Ingen medisiner kan kurere Parkinsons sykdom, men pasientene kan beholde muskelmasse med studentenes virtual reality-spill.

De tre teknologistudentene i et spesialklasserom med spesialverktøy og -maskiner.
– Spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom helse og teknologi

Et framtidsrettet studium, få studenter og godt samarbeid gjør at masterstudentene Håkon Dahle, Elias Kvamme og Sindre Lilleseth trives veldig godt med spesialisering innen medisinsk teknologi.

Portrett av Øyvor Haugsbakk Talåsen.
– Jeg ble en helt annen fagperson etter masteren i ergoterapi

Øyvor Haugsbakk Talåsen har ikke angret et sekund på at hun var en av de første som tok master i ergoterapi ved OsloMet for fire år siden.

Publisert: 02.06.2022 | Marit Christiansen