English version

Bosetting av personer utenfor mottak under flyktningestrømmen fra Ukraina (PRIVATBO)

Under flyktningstrømmen fra Ukraina fra 2022 og framover økte antallet flyktninger som har oppholdt seg utenfor mottak før bosetting betraktelig sammenliknet med tidligere år. Dette prosjektet vil gi mer kunnskap om hvordan IMDi og kommunene har fulgt opp disse flyktningene og om hvordan flyktningene selv har opplevd det å bo privat før bosetting.

Før flyktningestrømmen fra Ukraina tiltok i 2022, var det få flyktninger i Norge som bodde privat før de ble bosatt. Den 16. mars 2022 ga Justis- og beredskapsdepartementet en instruks om at kommuner med ukrainske flyktninger utenfor asylsystemet kunne få tilskudd fra UDI for midlertidig alternativ mottaksplass (MAMOT). Denne instruksen ble opphevet 15. februar 2024, og ordningen avvikles våren 2024.

MAMOT-ordningen:

Under ordningen kunne ukrainere som fant privat bolig, for eksempel hos familie, venner eller frivillige organisasjoner, registrere seg for MAMOT i kommunen. Det var frivillig for kommunene å delta i ordningen, og hvis en kommune avslo en søknad, ble flyktningene henvist til et mottak. Ved innvilget MAMOT hadde kommunen ansvar for flyktningenes livsopphold og fikk økonomisk kompensasjon fra UDI. Flyktninger som ikke trengte støtte kunne bo privat uten offentlig hjelp.

Formål med prosjektet:

Samtidig som mange ukrainere har uttrykt stor takknemlighet over å ha muligheten til å bo privat mens de ventet på bosetting, har det vært pekt på at denne gruppen kan ha hatt særlig dårlig tilgang til informasjon om sine rettigheter, og at ordningen kunne føre til at noen flyktninger ble utnyttet i en sårbar situasjon.

Dette prosjektet vil gi mer kunnskap både om IMDi og kommunenes praksiser knyttet til oppfølging og bosetting av ukrainske flyktninger. Prosjektet vil også undersøke flyktningenes egne opplevelser med å bo privat før bosetting – både med og uten innvilget MAMOT – og selve bosettingsprosessen.

 • Mer om prosjektet

  Metode:

  Prosjektet bruker en kombinasjon av spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer med:

  • Ansatte i IMDi
  • Flyktningetjenesten og bosettingsansvarlige i kommunene
  • Frivillige organisasjoner
  • Ukrainske flyktninger som har bodd privat i mottaksfasen

  Basert på analyser av funnene har NIBR som målsetting å komme med anbefalinger om gode måter å ivareta flyktninger som bor privat på, for IMDi og norske kommuner.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...