English version
Marthe Handå Myhre

Marthe Handå Myhre

Kort om

Marthe Handå Myhre er postdoktor på prosjektet PRORUSS (Russian policies of influence in the populist-pragmatic nexus). Hun har tidligere forsket på migrasjons- og statsborgerskapspolitikk i Russland. I doktoravhandlingen sin studerte hun Ukrainske flyktninger og migranters møte med denne politikken. Marthe har også forsket på samspillet mellom statlige og ikke-statlige aktører i Russland og språkpolitikk i Ukraina.

Fagområder

Emner

Migrasjon   Nasjonsbygging   Statsborgerskap   Språkpolitikk

Land

Russland   Ukraina

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Myhre, Marthe Handå; Muradyan, Olena; Nehaenko, Oksana (2023). ОСВІТНЯ РЕФОРМА ТА МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРИКОРДОННІ РЕГІОНИ. The Ideology and Politics Journal.
https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2023/04...

Myhre, Marthe Handå; Aasland, Aadne; Holm-Hansen, Jørn (2022). ‘Crimea will forever be Russian’: dissenting Norwegian media discourses on Russia’s annexation of Crimea. 24 s. European Politics and Society .

Myhre, Marthe Handå; Muradyan, Olena; Nehaenko, Oksana (2021). Educational Reform and Language Policy in Ukraine: Implementation in the Border Regions. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. kapittel 7. s. 179-209. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Myhre, Marthe Handå (2018). Forced migrant “compatriots” from Ukraine: Accessing legal residency and citizenship in the Russian Federation. Nationalities Papers . Vol. 46.
http://hdl.handle.net/10852/67888

Myhre, Marthe Handå (2017). The State Program for Voluntary Resettlement of Compatriots: Ideals of Citizenship, Membership, and Statehood in the Russian Federation. Russian Review . Vol. 76.
http://hdl.handle.net/10852/65289

Myhre, Marthe Handå; Berg-Nordlie, Mikkel (2016). “The state cannot help them all”. Russian media discourse on the inclusion of non-state actors in governance. East European Politics . Vol. 32.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig