English version
Marthe Handå Myhre

Marthe Handå Myhre

Kort om

Marthe Handå Myhre er en samfunnsforsker med spesialkompetanse på Russland og Ukraina. Marthe har forsket på russisk migrasjons- og statsborgerskapspoltikk og forholdet mellom stat og samfunn i Russland. I perioden 2018 – 2021 jobbet hun på prosjektet ARDU som så på hvordan etnisitet, språk og regional-lokal identitet virker i sammenheng med politisk reform i Ukraina. Marthe studerte spesielt språkpolitikk og lovendringer som påvirket undervisningsspråket i den ukrainske skolen. Fra 2020 til 2023 var Marthe postdoktor på prosjektet PRORUSS som studerte potensiale for russisk myk makt i Europa. Marthe har vært og er involvert i flere prosjekter om integreringen av Ukrainske flyktninger i Norge og Norden. Hennes forskningsinteresser inkluderer nasjonsbygging, nasjonalisme, migrasjon og statsborgerskap m.m. Marthe er koordinator i UKRAINETT - Norsk nettverk for Ukrainaforskning (uni.oslomet.no/ukrainett/) og sitter i redaksjonen i tidsskriftet Nordisk Østforum (tidsskriftet-nof.no/index.php/noros)

Fagområder

Emner

Migrasjon   Nasjonsbygging   Statsborgerskap   Språkpolitikk

Land

Russland   Ukraina

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Godzimirski, Jakub M.; Myhre, Marthe Handå ; Onderco, Michal (2024). Caught in the liberal pragmatic trap? How political parties viewed energy dependence on Russia in three European countries 2012–2022. Journal of Eurasian Studies.
https://doi.org/10.1177/18793665241253281

Myhre, Marthe Handå ; Muradyan, Olena; Nehaenko, Oksana (2023). ОСВІТНЯ РЕФОРМА ТА МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРИКОРДОННІ РЕГІОНИ. The Ideology and Politics Journal.
https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2023/04

Myhre, Marthe Handå ; Aasland, Aadne ; Holm-Hansen, Jørn (2022). ‘Crimea will forever be Russian’: dissenting Norwegian media discourses on Russia’s annexation of Crimea. 24 s. European Politics and Society.
https://doi.org/10.1080/23745118.2022.2103286

Myhre, Marthe Handå ; Muradyan, Olena; Nehaenko, Oksana (2021). Educational Reform and Language Policy in Ukraine: Implementation in the Border Regions. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. s. 179-209. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03

Myhre, Marthe Handå (2018). Forced migrant “compatriots” from Ukraine: Accessing legal residency and citizenship in the Russian Federation. Nationalities Papers. Vol. 46.
https://doi.org/10.1080/00905992.2018.1488828

Myhre, Marthe Handå (2017). The State Program for Voluntary Resettlement of Compatriots: Ideals of Citizenship, Membership, and Statehood in the Russian Federation. Russian Review. Vol. 76.
https://doi.org/10.1111/russ.12154

Myhre, Marthe Handå ; Berg-Nordlie, Mikkel (2016). “The state cannot help them all”. Russian media discourse on the inclusion of non-state actors in governance. East European Politics. Vol. 32.
https://doi.org/10.1080/21599165.2016.1168299Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig