UKRAINETT+: Forskningssamarbeid og kunnskapsdeling Norge - Ukraina

UKRAINETT+ skal styrke forskningssamarbeid mellom ukrainske og norske universiteter og forskningsinstitusjoner, med mål om å bidra til gjenoppbyggingen av Ukraina.

UKRAINETT+ utvider et allerede etablert tverrfaglig norsk nettverk for Ukraina-forskning, UKRAINETT.

Prosjektet skal etablere nytt, og styrke allerede formalisert, samarbeid med institusjoner for forskning basert i Ukraina, samt med ukrainske forskere i Norge. Prosjektet består av fem arbeidspakker.

Arbeidspakke 1 er daglig koordinering av nettverket og organisering av en rekke aktiviteter i Norge og på nett. Den inkluderer vedlikehold av nettverkets nettside og en Facebook-side med oppdateringer og informasjon om nettverksaktiviteter.

Koordineringsteamet vil publisere et nyhetsbrev på norsk med oppdateringer om kommende og tidligere aktiviteter, publikasjoner og annen relevant informasjon.

Det vil også gjennomføres minimum tre til fire hybride eller digitale seminarer i året med formidling av forskning fra norske, ukrainske og potensielt andre internasjonale forskere.

Arbeidspakke 2 er tre to-dagers akademiske forskningskonferanser med deltakelse fra både Norge og Ukraina, som vil bli gjennomført i løpet av prosjektperioden ved tre universiteter i ulike deler av Norge.

Arbeidspakke 3 innebærer opprettelse og løpende drift av en ukrainsk gren av nettverket, bestående av forskningsinstitusjoner og enkeltforskere i Ukraina.

Arbeidspakke 4 søker å stimulere utviklingen av felles norsk-ukrainske prosjektforslag til nasjonale og internasjonale finansieringsorganer ved å tilby småskala finansiering for å forberede slike forslag.

Arbeidspakke 5 består av en serie rundebord med representanter fra departementer, Norad og andre institusjoner og organisasjoner engasjert i Ukrainas gjenoppbyggingsarbeid. Slike rundebord vil bli organisert hver 6. måned i prosjektperioden.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    Laster inn ...